Skip to main content

Văn bản chỉ đạo điều hành

Số / Ký hiệu Ngày Trích yếu File
V/v báo cáo sơ kết 05 năm thi hành Hiến pháp năm 2013 Ban Hành: 22/04/2019 Hiệu lực:
V/v tập huấn nâng cao năng lực thực hiện chính sách trợ giúp xã hội Ban Hành: 22/04/2019 Hiệu lực:
V/v tăng cường công tác phòng, chống tai nạn đuối nước trẻ em Ban Hành: 22/04/2019 Hiệu lực:
V/v triển khai thực hiện các văn bản liên quan hoạt động thông tin đối ngoại Ban Hành: 22/04/2019 Hiệu lực:
V/v xây dựng phương án phòng chống thiên tai các hồ chứa và phương án tiêu úng hệ thống các công trình thủy lợi Ban Hành: 22/04/2019 Hiệu lực:
BC tình hình thực hiện các nhiệm vụ phát triển KTXH tháng 4 Ban Hành: 19/04/2019 Hiệu lực:
KH giải tỏa hành lang an toàn đường bộ trên địa bàn huyện Yên Thế năm 2019 Ban Hành: 19/04/2019 Hiệu lực:
KH thực hiện Tháng hành động vì Người cao tuổi Việt Nam năm 2019 Ban Hành: 18/04/2019 Hiệu lực:
V/v xây dựng Quỹ chăm sóc và phát huy vai trò Người cao tuổi ở các xã, thị trấn Ban Hành: 18/04/2019 Hiệu lực:
Thông báo KL giao ban TTHU, HĐND, LĐ UBND ngày 14/4/2019 Ban Hành: 12/04/2019 Hiệu lực:
QĐ công bố danh mạc văn bản QPPL do HĐND, UBND huyện ban hành trong hệ thống hóa 2014-2018 Ban Hành: 27/02/2019 Hiệu lực:
QĐ công nhận các xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cập pháp luật năm 2018 Ban Hành: 22/01/2019 Hiệu lực:
QĐ công nhận xã Hương Vĩ đạt chuẩn tiếp cập pháp luật năm 2018 Ban Hành: 15/01/2019 Hiệu lực:
Thông báo tổ chức bán đấu giá tài sản xe mô tô, ô tô bị tịch thu sung quỹ nhà nước Ban Hành: 27/12/2018 Hiệu lực:
Thông báo dự kiến nội dung, chương trình, thời gian họp kỳ họp thứ 10 HĐND huyện khóa XXI Ban Hành: 27/11/2018 Hiệu lực:
Mời dự HN trực tuyến học tập,quán triệt các nội dung HN Trung ương 8 Ban Hành: 20/11/2018 Hiệu lực:
Tổng kết công tác năm 2018 Ban Hành: 15/11/2018 Hiệu lực:
Tiếp xúc cử tri trước và sau kỳ họp thứ 10 - HĐND tỉnh Ban Hành: 15/11/2018 Hiệu lực:
Chuẩn bị nội dung kỳ họp HĐND năm 2018 các xã, thị trấn Ban Hành: 15/11/2018 Hiệu lực:
Mời dự kỷ niệm ngày nhà giáo Việt Nam 20/11 Ban Hành: 15/11/2018 Hiệu lực:

Pages