Skip to main content

Văn bản chỉ đạo điều hành

Số / Ký hiệu Ngày Trích yếu File
KH thực hiện Tháng hành động vì Người cao tuổi Việt Nam năm 2019 Ban Hành: 18/04/2019 Hiệu lực:
V/v xây dựng Quỹ chăm sóc và phát huy vai trò Người cao tuổi ở các xã, thị trấn Ban Hành: 18/04/2019 Hiệu lực:
Thông báo KL giao ban TTHU, HĐND, LĐ UBND ngày 14/4/2019 Ban Hành: 12/04/2019 Hiệu lực:
QĐ công bố danh mạc văn bản QPPL do HĐND, UBND huyện ban hành trong hệ thống hóa 2014-2018 Ban Hành: 27/02/2019 Hiệu lực:
QĐ công nhận các xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cập pháp luật năm 2018 Ban Hành: 22/01/2019 Hiệu lực:
QĐ công nhận xã Hương Vĩ đạt chuẩn tiếp cập pháp luật năm 2018 Ban Hành: 15/01/2019 Hiệu lực:
Thông báo tổ chức bán đấu giá tài sản xe mô tô, ô tô bị tịch thu sung quỹ nhà nước Ban Hành: 27/12/2018 Hiệu lực:
Thông báo dự kiến nội dung, chương trình, thời gian họp kỳ họp thứ 10 HĐND huyện khóa XXI Ban Hành: 27/11/2018 Hiệu lực:
Mời dự HN trực tuyến học tập,quán triệt các nội dung HN Trung ương 8 Ban Hành: 20/11/2018 Hiệu lực:
Tổng kết công tác năm 2018 Ban Hành: 15/11/2018 Hiệu lực:
Tiếp xúc cử tri trước và sau kỳ họp thứ 10 - HĐND tỉnh Ban Hành: 15/11/2018 Hiệu lực:
Chuẩn bị nội dung kỳ họp HĐND năm 2018 các xã, thị trấn Ban Hành: 15/11/2018 Hiệu lực:
Mời dự kỷ niệm ngày nhà giáo Việt Nam 20/11 Ban Hành: 15/11/2018 Hiệu lực:
Thông báo kết quả bình chương trình xét bình chọn thương hiệu chất lượng cao 2018 Ban Hành: 30/11/2018 Hiệu lực:
Mời họp UBND huyện tháng 11 năm 2018 Ban Hành: 13/11/2018 Hiệu lực:
Mời dự làm việc đoàn kiểm tra công tác thi đua khen thưởng tỉnh 2018 Ban Hành: 12/11/2018 Hiệu lực:
Thay đổi thời gian hội nghị tập huấn hòa giải cơ sở Ban Hành: 12/11/2018 Hiệu lực:
KH thực hiện quan trắc môi trường định kỳ năm 2018 trên địa bàn huyện Ban Hành: 09/11/2018 Hiệu lực:
Dự hội nghị bồi dưỡng hòa giải cơ sở Ban Hành: 09/11/2018 Hiệu lực:
Đăng ký kinh phí sử dụng khuyến công năm 2019 Ban Hành: 09/11/2018 Hiệu lực:

Pages