Skip to main content

Chương trình công tác - Huyện ủy

Tiêu đề Ngày đăng File gắn
Lịch làm việc của Bí thư, CT UBND huyện tháng 11 năm 2018 02/11/2018
Lịch công tác của Bí thư, CT UBND huyện tháng 7 năm 2018 03/07/2018
Chương trình công tác tháng 7 của Huyện ủy 26/06/2018
Chương trình công tác tháng 6 năm 2018 của Huyện ủy 28/05/2018
Chương trình công tác Tháng 5 năm 2018 của Huyện ủy 26/04/2018
Báo cáo công tác tháng 4 năm 2018 của Huyện ủy... 23/04/2018
Chương trình công tác 3 năm 2018 của Huyện ủy 26/02/2018
Chương trình công tác tháng 2 năm 2018 của Huyện ủy 26/01/2018
Báo cáo CTCT tháng 01 năm 2018 của Huyện ủy 23/01/2018
Chương trình công tác 1 năm 2018 của Huyện ủy 26/12/2017
Chương trình công tác tháng 11 năm 2017 của Huyện ủy 27/10/2017
Chương trình công tác tháng 9 của Huyện ủy 28/08/2017
Chương trình công tác tháng 8/2017 của CQCQ huyện 03/08/2017
Báo cáo KQ công tác tháng 7 của CQCQ huyện 03/08/2017
Chương trình công tác tháng 8/2017 của Huyện ủy 25/07/2017
Báo cáo KQ công tác tháng 7 năm 2017 24/07/2017
Chương trình công tác tháng 7 của Huyện ủy 26/06/2017
Báo cáo KQ lãnh đạo công tác tháng 5 năm 2017 của CQCQ huyện 02/06/2017
Chương trình công tác tháng 6 của cơ quan chính quyền huyện 02/06/2017
BC KQ thực hiện nhiệm vụ tháng 4 của ĐUCQCQ huyện 03/05/2017
Chương trình công tác tháng 5 của Đảng bộ cơ quan chính quyền huyện 03/05/2017
Chương trình công tác tháng 5 của Huyện ủy 26/04/2017
Chương trình công tác tháng 4 của Huyện ủy 28/03/2017
Chương trình công tác tháng 3 của Huyện ủy 27/02/2017
Chương trình tháng 3 của Đảng bộ cơ quan chính quyền huyện 27/02/2017
Chương trình công tác tháng 1 năm 2017 của Huyện ủy 27/12/2016
Chương trình công tác tháng 12 của Huyện ủy 25/11/2016
Chương trình công tác tháng 10 năm 2016 của Huyện ủy 27/09/2016
Chương trình công tác tháng 8 của Huyện ủy 28/07/2016
Báo cáo công tác lãnh đạo tháng 7 năm 2016 22/07/2016

Pages