Skip to main content

Hỏi các bước TTHC lĩnh vực Nông nghiệp

Họ tên: 
Nông Văn Hảo
Địa chỉ: 
Xuân Lương
Câu hỏi: 

 cho tôi hỏi các bước "Công nhận nguồn giống (rừng giống chuyển hoá)" như thế nào?

 

Phản hồi: 

Chúng tôi xin trả lời công dân như sau:

 Bước 1: Tiếp nhận hồ sơ

Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Nông nghiệp và PTNT;

- Địa chỉ: Trung tâm hành chính công, Khu Liên cơ quan, Quảng trường 3-2, Thành phố Bắc Giang;

- Điện thoại: 0240.3823.829;

- Email: so_snnptnt_vt@bacgiang.gov.vn;

- Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Trong giờ hành chính từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần.

Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, cơ quan tiếp nhận hồ sơ xem xét hồ sơ đăng ký công nhận nguồn giống theo các nội dung thẩm định và phải thông báo cho tổ chức, cá nhân để hoàn thiện hồ sơ trong trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ theo quy định;

Bư­ớc 2: Thẩm định hồ sơ

Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Chi cục Kiểm lâm tham mưu cho Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành lập Hội đồng thẩm định công nhận nguồn giống (rừng giống chuyển hoá).

Bước 3: Cấp chứng chỉ

Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày có biên bản thẩm định của Hội đồng thẩm định nguồn giống, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cấp chứng chỉ công nhận, Trường hợp không công nhận phải có văn bản trả lời, nêu rõ lý do.

Bước 4: Trả kết quả

Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân nộp lệ phí và nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Nông nghiệp và PTNT;

- Thời gian trả kết quả: Trong giờ hành chính từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần.

Lĩnh vực: 
Công dân