Skip to main content

Hỏi đáp pháp luật về chế độ BHYT, BHXH

Họ tên: 
Hoàng Thị Hà
Địa chỉ: 
TT Cầu Gồ
Câu hỏi: 

Hỏi: Tôi tham gia đóng BHXH được 2 tháng ở công ty cũ và sau đó chuyển sang công ty mới tiếp tục đóng BHXH. Vậy nếu đóng BHXH ở 2 nơi nhưng đủ thời gian 6 tháng liên tục thì có được hưởng chế độ BHXH không? Có được cộng dồn số tháng đóng BHXH không hay sang công ty mới phải tính lại từ đầu?

 

Phản hồi: 

Trả lời:Theo quy định tại Khoản 5 Điều 3 Luật BHXH năm 2014, thì thời gian đóng BHXH là thời gian được tính từ khi NLĐ bắt đầu đóng BHXH cho đến khi dừng đóng. Trường hợp NLĐ đóng BHXH không liên tục thì thời gian đóng BHXH là tổng thời gian đã đóng BHXH.

Đối chiếu quy định nêu trên, trường hợp của bạn nếu có thời gian đóng BHXH ở 2 nơi thì được cộng dồn thời gian đã đóng BHXH để làm căn cứ tính hưởng các chế độ BHXH./.

Lĩnh vực: 
Công dân