Skip to main content

Hỏi lịch cấp CMND

Họ tên: 
Nguyễn Thị Anh
Địa chỉ: 
Xuân Lương
Câu hỏi: 

Cho hỏi cấp CMND bây giờ địa điểm ở đâu?

Phản hồi: 

 Bộ phận TN&TKQ trả lời bà Nguyễn Thị Anh như sau: Từ ngày 05/10/2017, Bộ phận cấp CMND chuyển vể trụ sở Công an huyện Yên Thế

Lĩnh vực: 
Công dân