Skip to main content

Hỏi lịch làm việc

Họ tên: 
Hoàng Thị Thúy
Địa chỉ: 
Tam Tiến
Câu hỏi: 

Xin hỏi lịch cấp chứng minh nhân dân vào ngày nào trong tuần

Phản hồi: 

 Bộ phận TN&KQ huyện xin trả lời bà Thúy như sau: Lịch cấp CMND vào 02 ngày thứ 5 và thứ 6 trong tuần.

Lĩnh vực: 
Công dân

Các câu hỏi khác

Hỏi TTHC - 03/10/2017
Hỏi TTHC - 20/09/2017
Hổi TTHC - 15/09/2017
Hỏi TTHC - 14/09/2017

Pages