Skip to main content

Hỏi thành phần hồ sơ lĩnh vực tư pháp

Họ tên: 
Trần Thanh Hải
Địa chỉ: 
Đồng Hưu
Câu hỏi: 

Cho tôi hỏi thành phần hồ sơ thủ tục: Yêu cầu trợ giúp pháp lý

Phản hồi: 

Trả lời công dân như sau:

* Thành phần hồ sơ:

- Đơn yêu cầu trợ giúp pháp lý;

- Giấy tờ chứng minh người có yêu cầu là người thuộc diện được trợ giúp pháp lý và các giấy tờ, tài liệu có liên quan đến vụ việc (nếu có).

Trong trường hợp thiếu những giấy tờ chứng minh là người thuộc diện trợ giúp pháp lý hoặc giấy tờ, tài liệu liên quan đến vụ việc trợ giúp pháp lý thì phải cung cấp bổ sung các giấy tờ, tài liệu có liên quan để vụ việc được thụ lý.

* Số lượng hồ sơ: 01 bộ

 

Lĩnh vực: 
Công dân