Skip to main content

Hỏi thành phần hồ sơ

Họ tên: 
Huỳnh Thu Vân
Địa chỉ: 
Đông Sơn
Câu hỏi: 

Cho tôi hỏi trình tự thay đổi người thực hiện trợ giúp pháp lý như thế nào?

Phản hồi: 

Chúng tôi xin trả lời bà như sau:

Thay đổi người thực hiện trợ giúp pháp lý

* Trình tự thực hiện:

Bước 1: Khi có đủ căn cứ chứng minh người thực hiện trợ giúp pháp lý vi phạm pháp luật về trợ giúp pháp lý hoặc thuộc một trong các trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 45 của Luật Trợ giúp pháp lý hoặc phải thay đổi theo pháp luật tố tụng thì người được trợ giúp pháp lý phải gửi đơn (nêu rõ lý do, căn cứ đề nghị thay đổi người thực hiện trợ giúp pháp lý) và các giấy tờ, tài liệu khác liên quan đến yêu cầu thay đổi hoặc trực tiếp đến :

Địa điểm: Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh Bắc Giang

Đ/c: Đường Lê Lợi, xã Dĩnh Kế, TP.Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang.

ĐT: 0240.3852.668.

Thời gian nhận hồ sơ: Trong giờ hành chính các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần

Bước 2: Kể từ ngày nhận đủ hồ sơ yêu cầu thay đổi hợp lệ, Giám đốc Trung tâm ra quyết định thay đổi người thực hiện trợ giúp pháp lý.

 

Lĩnh vực: 
Công dân

Các câu hỏi khác

Hỏi TTHC - 03/10/2017
Hỏi TTHC - 20/09/2017
Hổi TTHC - 15/09/2017
Hỏi TTHC - 14/09/2017

Pages