Skip to main content

Hỏi thành phần TTHC

Họ tên: 
Nguyễn Thanh Chi
Địa chỉ: 
Thôn Cầu Gụ, xã Xuân Lương
Câu hỏi: 

Thủ tục Đổi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình; cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình (thẩm quyền của Uỷ ban nhân dân cấp huyện)

 

Phản hồi: 

 Bước 1: Tổ chức nếu có sự thay đổi về tên gọi, địa chỉ đặt trụ sở, người đứng đầu, nội dung hoạt động thì nộp hồ sơ đề nghị đổi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, UBND cấp huyện

Bước 2:  Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Phòng Văn hoá, Thông tin thẩm định hồ sơ, lập biên bản thẩm định. Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ khi có kết quả thẩm định, Phòng Văn hoá, Thông tin cấp huyện trình UBND cấp huyện xem xét, quyết định.

Bước 3: Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ và biên bản thẩm định của Phòng Văn hoá, Thông tin, Uỷ ban nhân dân cấp huyện có trách nhiệm đổi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động cho cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình; cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình.

Bước 4: Tổ chức, cá nhân đến lấy kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, UBND cấp huyện.

7.2. Cách thức thực hiện:

Trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, UBND cấp huyện.      

7.3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

a. Thành phần hồ sơ:

1- Đơn đề nghị đổi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động;

2- Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động đã được cấp cho cơ sở;

3.- Các giấy tờ liên quan đến nội dung thay đổi (tên gọi, địa chỉ, người đứng đầu, nội dung hoạt động);

4- Dự thảo Quy chế hoạt động sửa đổi, bổ sung của cơ sở (nếu có sửa đổi, bổ sung).

b. Số lượng hồ sơ: 01 bộ

7.4. Thời hạn giải quyết:

20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

7.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân.

7.6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Uỷ ban nhân dân cấp huyện.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Văn hóa và Thông tin cấp huyện

7.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:

1. Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình; cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình.

2. Quy chế hoạt động sửa đổi, bổ sung của cơ sở được cơ quan cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động phê duyệt (trường hợp quy chế hoạt động được sửa đổi, bổ sung).

7.8. Lệ phí: Không

 

Lĩnh vực: 
Công dân