Skip to main content

Hỏi TTHC VỀ LĐTBXH

Họ tên: 
Nguyễn Thanh Thu
Địa chỉ: 
Xuân Lương
Câu hỏi: 

Cho tôi hỏi thành phần và đối tượng: Trợ cấp xã hội hàng tháng đối với Người cao tuổi?

Phản hồi: 

Trả lời:Thành phần, số lượng hồ sơ:

* Thành phần hồ sơ gồm:

- Tờ khai của đối tượng theo mẫu. (Mẫu 1d)

(Ban hành kèm theo Thông tư số 29/2014/TTLT-BLĐTBXH-BTC).

- Sơ yếu lý lịch của người nhận chăm sóc người cao tuổi có xác nhận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã và đơn của người nhận chăm sóc, nuôi dưỡng theo mẫu số 04 ban hành kèm theo Thông tư số 29/2014/TTLT-BLĐTBXH-BTC đối với đối tượng là người cao tuổi thuộc hộ nghèo không có người có nghĩa vụ và quyền phụng dưỡng, không có điều kiện sống ở cộng đồng, đủ điều kiện tiếp nhận vào cơ sở bảo trợ xã hội, nhà xã hội nhưng có người nhận chăm sóc tại cộng đồng.

* Số lượng hồ sơ: 01 (một) bộ.

5.4 Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:

Đối tượng hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng theo quy định tại Điều 5 Nghị định số 136/2013/NĐ-CP của Chính phủ hoặc người giám hộ của đối tượng bảo trợ xã hội.

5.5 Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Ủy ban nhân dân cấp huyện.

Lĩnh vực: 
Công dân

Các câu hỏi khác

Hỏi TTHC - 03/10/2017
Hỏi TTHC - 20/09/2017
Hổi TTHC - 15/09/2017
Hỏi TTHC - 14/09/2017

Pages