Skip to main content

Hỏi TTHC

Họ tên: 
Nguyễn Hoàng Hà
Địa chỉ: 
Xuân Lương
Câu hỏi: 

Cho hỏi thành phần cấp mới đăng ký kinh doanh gồm những gì?

Phản hồi: 

Bộ Phận TN&TKQ huyện xin trả lời bà Nguyễn Hoàng Hà như sau: Thành phần cấp mới đăng ký kinh doanh gồm: Tờ khai đơn (theo mẫu) và CMND.

Lĩnh vực: 
Công dân

Các câu hỏi khác