Skip to main content

Hỏi TTHC

Họ tên: 
Nguyễn Thị Bắc
Địa chỉ: 
Xuân Lương
Câu hỏi: 

Bộ phận một cửa Yên Thế cho tôi hỏi thủ tục cấp lại đăng ký kinh doanh gồm những gì

Phản hồi: 

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả huyện Yên Thế xin trả lời bà Bắc như sau: Thủ tục cấp lại đăng ký kinh doanh gồm đơn đề nghị cấp lại đăng ký kinh doanh

Lĩnh vực: 
Công dân

Các câu hỏi khác

Hỏi TTHC - 03/10/2017
Hỏi TTHC - 20/09/2017
Hổi TTHC - 15/09/2017
Hỏi TTHC - 14/09/2017

Pages