Skip to main content

Hỏi về chế độ BHXH

Họ tên: 
Trần Thu Trang
Địa chỉ: 
Tam Hiệp
Câu hỏi: 

Hỏi: Bố tôi sinh năm 1966, năm nay 52 tuổi, từ khi biết nhà nước có chính sách hỗ trợ đóng BHXH 1 lần cho những năm còn thiếu, liệu bố tôi giờ tham gia đóng 8 năm nữa, sau đó đóng 2 năm, sau đó đóng 1 lần cho 10 năm còn thiếu có được không?

 

Phản hồi: 

Trả lời:

Căn cứ quy định tại Khoản 1 Điều 9 Nghị định số 134/2015/NĐ-CP ngày 29/12/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật BHXH về BHXH tự nguyện, trường hợp bố của bạn năm nay 52 tuổi tham gia BHXH tự nguyện đến năm 60 tuổi được 8 năm thì chưa đủ điều kiện đóng BHXH tự nguyện 01 lần cho những năm còn thiếu. Bố của bạn có thể tiếp tục tham gia BHXH tự nguyện thêm 2 năm đến khi đủ 10 năm đóng BHXH thì được đóng BHXH tự nguyện 01 lần cho những  năm còn thiếu để đủ điều kiện nghỉ hưu../

 

Lĩnh vực: 
Công dân

Các câu hỏi khác