Skip to main content

Khen thưởng

Số / Ký hiệu Ngày File
QĐ v/v khen thưởng cô giáo, học sinh có thành tích xuất sắc trong cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên, nhin đồng tỉnh lần thứ XIV năm 2018 Ban Hành: 24/08/2018
Quyết định về việc khen thưởng các cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện chuyên đề năm học 2017-2019 Ban Hành: 10/08/2018
Quyết định về việc khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích đột xuất Ban Hành: 02/08/2018
Quyết định về việc khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích đột xuất Ban Hành: 02/08/2018
QĐ v/v công nhận danh hiệu tập thể lao động tiên tiến và khen thưởng cho các cá nhân có thành tích trong thực hiện nhiệm vụ năm học 2017-2018 Ban Hành: 30/07/2018
QĐ v/v khen thưởng 07 sinh viên thực tập khóa D41 học viện Cảnh sát nhân dân Bộ công an có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn huyện Yên Thế Ban Hành: 27/07/2018
QĐ v/v khen thưởng Giáo viên học sinh Ban Hành: 30/05/2018
QĐ v/v khen thưởng các tập thể, các cá nhân đã có thành tích trong "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" Ban Hành: 14/05/2018
QĐ v/v khen thưởng các tập thể, các cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác bảo đảm ANTT Tết Nguyên đán Mậu Tuất và Lễ hội Yên Thế năm 2018 Ban Hành: 27/04/2018
Quyết định về việc phân bổ nguồn kinh phí khen thưởng xã đạt chuẩ nông thôn mới cho xã Phồn Xương Ban Hành: 23/04/2018
QĐ v/v khen thưởng các tập thể đạt danh hiệu khu dân cư văn hóa tiêu biểu giai đoạn 2015-2017 Ban Hành: 17/04/2018
QĐ v/v khen thưởng các tập thể, các cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động của Tổ vay vốn Agrbank năm 2017 Ban Hành: 14/03/2018
Quyết định khen thưởng tập thể, cá nhân có nhiều thành tích trong công tác xây dựng, củng cố và triển Hội đông y - Châm cứu huyện năm 2017 Ban Hành: 26/02/2018
Quyết định về việc khen thưởng các tập thể, các cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào hiến máu tình nguyên năm 2017 Ban Hành: 31/01/2018
Quyết định về việc khen thưởng các cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Tư pháp năm 2017 Ban Hành: 31/01/2018
V/v khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tham mưu, phục vụ hoạt động của HĐND và Thực hiện chuyên mục "hoạt động của cơ quan dân cử và diễn đàn cử tri" năm 2017 Ban Hành: 29/01/2018
QĐ về việc khen thưởng các tập thể, các cá nhân có nhiều thành tích trong phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" năm 2017 Ban Hành: 19/01/2018
QĐ về việc khen thưởng các cá nhân thuộc khối Huyện ủy, UBND huyện, UBND các xã, thị trấn có nhiều thành tích trong phong trào thi đua năm 2017 Ban Hành: 19/01/2018
QĐ về việc khen thưởng các tập thể, các cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác bảo đảm trật tự ATGT năm 2017 Ban Hành: 19/01/2018
QĐ về việc khen thưởng các tập thể các tập thể, cá nhân trong công tác tham mưu, phục vụ của HĐND huyện Ban Hành: 29/01/2018

Pages