Skip to main content

Lịch công tác tuần

STT Tiêu đề Lãnh đạo Ngày đăng File gắn
31 Lịch công tác tuần của CT, các PCT UBND huyện tuần từ ngày 04-10//6/2018 Tất cả các lãnh đạo UBND huyện 25/06/2018
32 Lịch công tác tuần của CT, các PCT UBND huyện tuần từ ngày 28-3/6/2018 Tất cả các lãnh đạo UBND huyện 25/06/2018
33 Lịch công tác tuần của CT, các PCT UBND huyện tuần từ ngày 21-27/5/2018 Tất cả các lãnh đạo UBND huyện 25/06/2018
34 Lịch công tác tuần của CT, các PCT UBND huyện tuần từ ngày 14-20/5/2018 Tất cả các lãnh đạo UBND huyện 25/06/2018
35 Lịch công tác tuần của CT, các PCT UBND huyện tuần từ ngày 07/5-13/5/2018 Tất cả các lãnh đạo UBND huyện 25/06/2018
36 Lịch công tác tuần của CT, các PCT UBND huyện tuần từ ngày 30/4-06/5/2018 Tất cả các lãnh đạo UBND huyện 25/06/2018
37 Lịch công tác tuần của CT, các PCT UBND huyện tuần từ ngày 23/4-29/4/2018 Tất cả các lãnh đạo UBND huyện 23/04/2018
38 Lịch công tác tuần của CT, các PCT UBND huyện tuần từ ngày 16/4-22/4/2018 Tất cả các lãnh đạo UBND huyện 16/04/2018
39 Lịch công tác tuần của CT, các PCT UBND huyện tuần từ ngày 09/4-15/4/2018 Tất cả các lãnh đạo UBND huyện 09/04/2018
40 Lịch công tác tuần của CT, các PCT UBND huyện tuần từ ngày 02/4-08/4/2018 Tất cả các lãnh đạo UBND huyện 02/04/2018
41 Lịch công tác tuần của CT, các PCT UBND huyện tuần từ ngày 26/3-04/4/2018 Tất cả các lãnh đạo UBND huyện 29/03/2018
42 Lịch công tác tuần của CT, các PCT UBND huyện tuần từ ngày 19-25/3/2018 Tất cả các lãnh đạo UBND huyện 19/03/2018
43 Lịch công tác tuần của CT, các PCT UBND huyện tuần từ ngày 12/3-18/3/2018 Tất cả các lãnh đạo UBND huyện 12/03/2018
44 Lịch công tác tuần từ ngày 05/3/-11/3/2018 Tất cả các lãnh đạo UBND huyện 07/03/2018
45 Lịch công tác tuần từ ngày 26-4/3/2018 Tất cả các lãnh đạo UBND huyện 26/02/2018
46 Lịch công tác tuần từ 12/2-28/2/2018 Tất cả các lãnh đạo UBND huyện 12/02/2018
47 Lịch công tác tuần của CT, các PCT UBND huyện tuần từ ngày 29/1-04/22018 Tất cả các lãnh đạo UBND huyện 06/02/2018
48 Lịch công tác tuần từ ngày 05/2-11/2/2018 Tất cả các lãnh đạo UBND huyện 05/02/2018
49 Lịch làm việc của PCT Nguyễn Ngọc Sơn tháng 02 năm 2018 Nguyễn Ngọc Sơn 02/02/2018
50 Lịch công tác tuần từ ngày 29/1-04/2/2018 Tất cả các lãnh đạo UBND huyện 29/01/2018
51 Lịch công tác tuần của CT, các PCT UBND huyện tuần từ ngày 22-28/1/2018 Tất cả các lãnh đạo UBND huyện 22/01/2018
52 Lịch công tác tuần của CT, các PCT UBND huyện tuần từ ngày 15-21/1/2018 Tất cả các lãnh đạo UBND huyện 15/01/2018
53 Lịch công tác tuần của CT, PCT UBND huyện tuần từ ngày29/12-04/1/2018 Tất cả các lãnh đạo UBND huyện 08/01/2018
54 Lịch công tác tuần của CT, các PCT UBND huyện tuần từ ngày 08-14/1/2018 Tất cả các lãnh đạo UBND huyện 08/01/2018
55 Lịch công tác tuần của CT, các PCT UBND huyện tuần từ ngày 01/1-07/1/2018 Tất cả các lãnh đạo UBND huyện 02/01/2018
56 Lịch công tác tuần của CT, PCT UBND huyện tuần từ ngày 30/11-7/12/2017 Tất cả các lãnh đạo UBND huyện 11/12/2017
57 Lịch công tác tuần của CT, PCT UBND huyện tuần từ ngày 13-19/11/10/2017 Tất cả các lãnh đạo UBND huyện 13/11/2017
58 Lịch công tác tuần của CT, PCT UBND huyện tuần từ ngày 30-05/11/10/2017 Tất cả các lãnh đạo UBND huyện 13/11/2017
59 Lịch công tác tuần của CT, PCT UBND huyện tuần từ ngày 23-29/10/15/10/2017 Tất cả các lãnh đạo UBND huyện 13/11/2017
60 Lịch công tác tuần của CT, PCT UBND huyện tuần từ ngày 16-22/10/15/10/2017 Tất cả các lãnh đạo UBND huyện 13/11/2017

Pages