Skip to main content

Lịch công tác tuần

STT Tiêu đề Lãnh đạo Ngày đăng File gắn
91 Lịch công tác của Chủ tịch, các PCT UBND huyện tuần từ 17-23/4/2017 Tất cả các lãnh đạo UBND huyện 21/04/2017
92 Lịch công tác của Chủ tịch, các PCT UBND huyện tuần từ 10-16/4/2017 Tất cả các lãnh đạo UBND huyện 21/04/2017
93 Lịch công tác của Chủ tịch, các PCT UBND huyện tuần từ 03/4-09/4/2017 Tất cả các lãnh đạo UBND huyện 21/04/2017
94 Lịch công tác của Chủ tịch, các PCT UBND huyện tuần từ 27/3-02/4/2017 Tất cả các lãnh đạo UBND huyện 21/04/2017
95 Lịch công tác của Chủ tịch, các PCT UBND huyện tuần từ 20/3-26/3/2017 Tất cả các lãnh đạo UBND huyện 21/04/2017
96 Lịch công tác của Chủ tịch, các PCT UBND huyện tuần từ 13-19/3/2017 Tất cả các lãnh đạo UBND huyện 21/04/2017
97 Lịch công tác của Chủ tịch, các PCT UBND huyện tuần từ 27/2-5/3/2017 Tất cả các lãnh đạo UBND huyện 21/04/2017
98 Lịch công tác của Chủ tịch, các PCT UBND huyện tuần từ 20/2-26/2/2017 Tất cả các lãnh đạo UBND huyện 21/04/2017
99 Lịch công tác của Chủ tịch, các PCT UBND huyện tuần từ 20/2-16/2/2017 Tất cả các lãnh đạo UBND huyện 21/04/2017
100 Lịch công tác của Chủ tịch, các PCT UBND huyện tuần từ 13/2-19/2/2017 Tất cả các lãnh đạo UBND huyện 21/04/2017
101 Lịch công tác của Chủ tịch, các PCT UBND huyện tuần từ 06/2-12/2017 Tất cả các lãnh đạo UBND huyện 21/04/2017
102 Lịch công tác của Chủ tịch, các PCT UBND huyện tuần từ 16-25/4/2017 Tất cả các lãnh đạo UBND huyện 21/04/2017
103 Lịch công tác của Chủ tịch, các PCT UBND huyện tuần từ 12-22/1/2017 Tất cả các lãnh đạo UBND huyện 21/04/2017
104 Lịch công tác của Chủ tịch, các PCT UBND huyện tuần từ 09-15/1/2017 Tất cả các lãnh đạo UBND huyện 21/04/2017
105 Lịch công tác của Chủ tịch, các PCT UBND huyện tuần từ 03-8/1/2017 Tất cả các lãnh đạo UBND huyện 21/04/2017
106 Lịch công tác tuần của CT, các PCT UBND huyện tuần từ ngày 09/4-15/4/2018 Tất cả các lãnh đạo UBND huyện 09/04/2017
107 Báo cáo KQ công tác quý I năm 2017 của Ban KT-XH HĐND huyện Tất cả các lãnh đạo UBND huyện 24/03/2017
108 Lịch công tác của Chủ tịch, các PCT UBND huyện tuần từ 27/2-5/3 Tất cả các lãnh đạo UBND huyện 27/02/2017
109 Lịch công tác của Chủ tịch, các PCT UBND huyện tuần từ20-26/2/2017 Tất cả các lãnh đạo UBND huyện 20/02/2017
110 Lịch công tác của Chủ tịch, các PCT UBND huyện tuần từ ngày 02/1-08/1/2016 Tất cả các lãnh đạo UBND huyện 30/12/2016
111 Lịch công tác của Chủ tịch, các PCT UBND huyện tuần từ 28/11-04/12/2016 Tất cả các lãnh đạo UBND huyện 29/11/2016
112 Lich công tác tuần của CT, các PCT UBND huyện tuần từ ngày 17-23/10/2016 Tất cả các lãnh đạo UBND huyện 18/11/2016
113 Lịch công tác của Chủ tịch, các PCT UBND huyện tuần từ 07-13/11/2016 Tất cả các lãnh đạo UBND huyện 07/11/2016
114 Lich công tác tuần của CT, các PCT UBND huyện tuần từ ngày 31/6/-6/11/2016 Tất cả các lãnh đạo UBND huyện 07/11/2016
115 Lich công tác tuần của CT, các PCT UBND huyện tuần từ ngày 17-23/10/2016 Tất cả các lãnh đạo UBND huyện 19/10/2016
116 Lịch công tác của Chủ tịch, các PCT UBND huyện tuần từ 10-16/10/2016 Tất cả các lãnh đạo UBND huyện 10/10/2016
117 Lịch công tác của Chủ tịch, các PCT UBND huyện tuần từ 12/9-18/9/2016 Tất cả các lãnh đạo UBND huyện 13/09/2016
118 Lịch công tác của Chủ tịch, các PCT UBND huyện tuần từ 12-18/9/2016 Tất cả các lãnh đạo UBND huyện 13/09/2016
119 Lịch công tác của Chủ tịch, các PCT UBND huyện tuần từ8-14/8/2016 Tất cả các lãnh đạo UBND huyện 08/09/2016
120 Lịch công tác của Chủ tịch, các PCT UBND huyện tuần từ 05-11/9/2016 Tất cả các lãnh đạo UBND huyện 06/09/2016

Pages