Skip to main content

Lịch công tác tuần

STT Tiêu đề Lãnh đạo Ngày đăng File gắn
121 Lịch công tác của Chủ tịch, các PCT UBND huyện tuần từ 22-28/8/2016 Tất cả các lãnh đạo UBND huyện 23/08/2016
122 Lịch công tác tuần của Chủ tịch, các PCT UBND từ ngày 01/8-07/8/2016 Tất cả các lãnh đạo UBND huyện 03/08/2016
123 Lich công tác tuần của CT, các PCT UBND huyện tuần từ ngày 18-24/7/2016 Tất cả các lãnh đạo UBND huyện 19/07/2016
124 Lịch công tác của Chủ tịch, các PCT UBND huyện tuần từ 11-17/7/2016 Tất cả các lãnh đạo UBND huyện 12/07/2016
125 Lịch công tác của Chủ tịch, các PCT UBND huyện tuần từ 4-10/7/2016 Tất cả các lãnh đạo UBND huyện 05/07/2016
126 Lịch công tác của Chủ tịch, các PCT UBND huyện tuần từ ngày 27/6-03/7/2016 Tất cả các lãnh đạo UBND huyện 29/06/2016
127 Báo cáo tuần từ ngày17-23/6/2016 Tất cả các lãnh đạo UBND huyện 24/06/2016
128 Lịch công tác của Chủ tịch, các PCT UBND huyện tuần từ 20-26/6/2016 Tất cả các lãnh đạo UBND huyện 21/06/2016
129 Lịch công tác của Chủ tịch, các PCT UBND huyện tuần từ 15-19/6/2016 Tất cả các lãnh đạo UBND huyện 14/06/2016
130 Lịch công tác của Chủ tịch, các PCT UBND huyện tuần từ 05/6/-12/6/2016 Tất cả các lãnh đạo UBND huyện 07/06/2016
131 Lịch công tác của Chủ tịch, các PCT UBND huyện tuần từ 30/5-5/6/2016 Tất cả các lãnh đạo UBND huyện 30/05/2016
132 Lịch công tác tuần từ ngày 16/5-22/5/2016 Tất cả các lãnh đạo UBND huyện 17/05/2016
133 Lich công tác tuần của CT, các PCT UBND huyện tuần từ ngày09/4-15/4/2016 Tất cả các lãnh đạo UBND huyện 10/05/2016
134 Lịch công tác của Chủ tịch, các PCT UBND huyện tuần từ09-15/5/2016 Tất cả các lãnh đạo UBND huyện 10/05/2016
135 Báo cáo tuần từ 22-29/4/2016 của UBND huyện Tất cả các lãnh đạo UBND huyện 04/05/2016
136 Lich công tác tuần của CT, các PCT UBND huyện tuần từ ngày 02-8/5/2016 Tất cả các lãnh đạo UBND huyện 03/05/2016
137 Lịch công tác của Chủ tịch, các PCT UBND huyện tuần từ 24-1/5/2016 Tất cả các lãnh đạo UBND huyện 26/04/2016
138 Lich công tác tuần của CT, các PCT UBND huyện tuần từ ngày 18-24/4/2016 Tất cả các lãnh đạo UBND huyện 19/04/2016
139 Lich công tác tuần của CT, các PCT UBND huyện tuần từ ngày 21/3-27/3/2016 Tất cả các lãnh đạo UBND huyện 13/04/2016
140 Lịch công tác của Chủ tịch, các PCT UBND huyện tuần từ 04-10/4/2016 Tất cả các lãnh đạo UBND huyện 05/04/2016
141 Lịch công tác của Chủ tịch, các PCT UBND huyện tuần từ 04-10/4/2016 Tất cả các lãnh đạo UBND huyện 05/04/2016
142 Lịch công tác của Chủ tịch, các PCT UBND huyện tuần từ 04-10/4/2016 Tất cả các lãnh đạo UBND huyện 05/04/2016
143 Lịch công tác của Chủ tịch, các PCT UBND huyện tuần từ 15-21/2/2016 Tất cả các lãnh đạo UBND huyện 30/03/2016
144 Lịch công tác của Chủ tịch, các PCT UBND huyện tuần từ 28/2-3/3/2016 Tất cả các lãnh đạo UBND huyện 29/03/2016
145 Tạo lịch tuần thử nghiệm ngày 28/3/2016 Nguyễn Ngọc Sơn 28/03/2016
146 Từ ngày đến ngày (thử nghiệm) Tất cả các lãnh đạo UBND huyện 11/03/2016
147 Lịch công tác của Chủ tịch, các PCT UBND huyện tuần từ 29/2-6/3/2016 Tất cả các lãnh đạo UBND huyện 02/03/2016
148 Lich công tác tuần của CT, các PCT UBND huyện tuần từ ngày29/2-6/3/2016 Tất cả các lãnh đạo UBND huyện 01/03/2016
149 Lịch công tác của Chủ tịch, các PCT UBND huyện tuần từ 22-28/2/2016 Tất cả các lãnh đạo UBND huyện 23/02/2016
150 Lịch công tác của Chủ tịch, các PCT UBND huyện tuần từ 25-31/1/2016 Tất cả các lãnh đạo UBND huyện 26/01/2016

Pages