Skip to main content

QĐ giám sát việc thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý sử dụng đất, bảo vệ rừng...

Ngày đăng Thứ 6, 2016-04-29 10:30
Số ký hiệu: 84/QĐ
Cơ quan ban hành: Hội đồng nhân dân
Loại văn bản: Quyết định
Ngày ký: Thứ năm, April 28, 2016 - 10:30
Người ký: Lưu Xuân Vượng
File gắn: PDF icon hdnd-84-2016-188.signed.pdf
Người đăng