Skip to main content

528/CV

Ngày đăng Thứ tư, 2018-06-13 14:36
Số ký hiệu: 528/CV
Cơ quan ban hành: UBND
Trích yếu:

Xin ý kiến nhân dân và các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân đối với Dự thảo điều chỉnh QHSD đất đến năm 2020 huyện Yên Thế

Loại văn bản: Công văn
File gắn: PDF icon cvct-528-2018-937-signed.pdf

Góp ý dự thảo VB

Người góp ý Test da them y kien (18/11/2015 16:47:22)
Địa chỉ: vanhoabacgiang
Email: abnc@gmail.com
Nội dung:

Noi dung test gưi thoi

Người góp ý Ông B (18/11/2015 16:55:18)
Địa chỉ: fjrdsifjaio fjsdioapfjiso
Email: fdsfa@gmail.com
Nội dung:

Test lấy ý kiến 01
Chúng tôi đã nhận được góp ý của công dân.

File gắn: Office spreadsheet icon xtdt.xls