Skip to main content

Văn bản xin ý kiến nội dung chương trình công tác năm 2018 của UBND huyện

Ngày đăng Thứ hai, 2017-11-13 16:24
Số ký hiệu: Văn bản xin ý kiến nội dung chương trình công tác năm 2018 của UBND huyện
Cơ quan ban hành: UBND
Trích yếu:

 Văn bản xin ý kiến nội dung chương trình công tác năm 2018 của UBND huyện

Loại văn bản: Công văn
File gắn: PDF icon cvct-1257-2017-180-signed.pdf

Góp ý dự thảo VB

Người góp ý Test da them y kien (18/11/2015 16:47:22)
Địa chỉ: vanhoabacgiang
Email: abnc@gmail.com
Nội dung:

Noi dung test gưi thoi

Người góp ý Ông B (18/11/2015 16:55:18)
Địa chỉ: fjrdsifjaio fjsdioapfjiso
Email: fdsfa@gmail.com
Nội dung:

Test lấy ý kiến 01
Chúng tôi đã nhận được góp ý của công dân.

File gắn: Office spreadsheet icon xtdt.xls