Skip to main content

Xử phạt

STT Về việc Thời gian Người ký File
1 QĐ xử phạt vi phạm hành chính, ông Trần Văn Hiếu, Đồng Hưu 13/07/2018 Vũ Trí Hải
2 QĐ xử phạt vi phạm hành chính về ATTP, Ngô Thế Sơn, Đông Sơn 26/07/2018 Vũ Trí Hải
3 QĐ xử phạt vi phạm hành chính, Dương Văn Bắc 26/07/2018 Vũ Trí Hải
4 Quyết định về việc Quyết định xử phạt vi phạm hành chính, ông Vũ Doanh Hậu, 18/07/2018 Vũ Trí Hải
5 Quyết định về việc Quyết định xử phạt vi phạm hành chính, ông Nguyễn Khắc Hải, Đồng Hưu 18/07/2018 Vũ Trí Hải
6 QĐ xử phạt vi phạm hành chính, Đoàn Duy Tùng 21/06/2018 Vũ Trí Hải
7 Quyết định xử phạt vi phạm hành chính, ông Trần Đăng Tú, xã Đông Sơn 15/06/2018 Vũ Trí Hải
8 QĐ xử phạt vi phạm hành chính, bà Dương Thị Hiệp 30/05/2018 Vũ Trí Hải
9 QĐ xử phạt vi phạm hành chính, ông Đỗ Tiến Thế 31/05/2018 Vũ Trí Hải
10 QĐ xử phạt vi phạm hành chính, ông Nguyễn Bảo Phong 31/05/2018 Vũ Trí Hải
11 QĐ v/v xử phạt vi phạm hành chính, ông Nguyễn Văn Tuấn, Bố Hạ 22/05/2018 Vũ Trí Hải
12 Quyết định xử phạt vi phạm hành chính, Nguyễn Văn Phong, La Hiên, Võ Nhai, Thái Nguyên 14/05/2018 Vũ Trí Hải
13 Quyết định xử phạt vi phạm hành chính, Nguyễn Văn Phong, La Hiên, Võ Nhai, Thái Nguyên 14/05/2018 Vũ Trí Hải
14 QĐ xử phạt vi phạm hành chính, ông Phạm Đức Linh, Đông Sơn 24/04/2018 Vũ Trí Hải
15 QĐ xử phạt vi phạm hành chính, ông Bùi Văn Hợp, An Thượng 18/04/2018 Vũ Trí Hải
16 Quyết định xử phạt vi phạm hành chính, ông Nguyễn Văn Hải, xã An Thượng 18/04/2018 Vũ Trí Hải
17 Quyết định xử phạt vi phạm hành chính, ông Phạm Văn Tiên, xã Đông Sơn 18/04/2018 Vũ Trí Hải
18 Quyết định xử phạt vi phạm hành chính, ông Thân Văn Hùng, xã Xuân Lương 12/04/2018 Vũ Trí Hải
19 QĐ xử phạt vi phạm hành chính, ông Bùi Văn Hải, TT Cầu Gồ 30/03/2018 Vũ Trí Hải
20 QĐ xử phạt vi phạm hành chính, ông Triệu Văn Thịnh, Đồng Lạc 30/03/2018 Vũ Trí Hải

Pages