Skip to main content

5.966 cử tri tham gia bỏ phiếu sáp nhập xã Phồn Xương và thị trấn Cầu Gồ

Theo ghi nhận của phóng viên, đúng 7h30 sáng ngày 24/2/2019, đông đảo cử tri của thị trấn Cầu Gồ và xã Phồn xương đã bắt đầu có mặt tại các điểm bỏ phiếu để tham gia buổi lễ khai mạc và thực hiện quyền, nghĩa vụ của mình về chủ trương sáp nhập xã Phồn Xương vào thị trấn Cầu Gồ. Bên cạnh đông đủ nhân dân còn có sự tham gia giám sát của lãnh đạo huyện và lãnh đạo cấp ủy đảng, chính quyền địa phương.
Để nhân dân hiểu rõ và có nhận thức đúng đắn về việc sáp nhập 2 đơn vị hành chính này thành trung tâm phát triển đô thị tương xứng với vị trí trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội của huyện Yên Thế. UBND thị trấn Cầu Gồ và xã Phồn Xương đã xây dựng kế hoạch cụ thể và tuyên truyền, vận động đến nhân dân dưới nhiều hình thức như: thông qua các hội nghị, cuộc họp và trên hệ thống loa truyền thanh ở mỗi thôn, các khu phố.
Trong đợt lấy ý kiến này, thị trấn Cầu Gồ và xã Phồn Xương có 13 điểm bỏ phiếu với 5.966 cử tri (thuộc 8 thôn và 5 tổ dân phố) tham gia. Ở mỗi điểm bỏ phiếu, các địa phương đều thành lập các tổ kiểm tra, giám sát công tác tổ chức lấy ý kiến cử tri. Qua kiểm tra cho thấy, việc lấy ý kiến cử tri tại các điểm bỏ phiếu được tổ chức chu đáo, đúng luật và dân chủ. Trong đó, việc niêm phong hòm phiếu, trách nhiệm của thành viên các tổ lấy ý kiến cử tri được thực hiện nghiêm túc.
Hoạt động bỏ phiếu diễn ra đúng quy trình, đảm bảo công khai, minh bạch. Theo đó, qua thống kê từ 2 đơn vị nói trên có 5.545 cử tri bỏ phiếu đồng ý với chủ trương sáp nhập địa giới hành chính đơn vị Phồn Xương vào thị trấn Cầu Gồ đạt tỷ lệ 92,9%. Đặc biệt, riêng cử tri thị trấn Cầu Gồ bỏ phiếu đồng ý đạt 94,19% và xã Phồn Xương đồng ý đạt 91,54%. Kết quả này là cơ sở để triển khai những bước tiếp theo trong đề án đã đề ra. Sau khi thực hiện đầy đủ các bước theo đúng quy định từ nhập từ 2 đơn vị hành chính này, thị trấn Cầu Gồ sẽ có tổng diện tích tự nhiên 8,54 km2; 13 tổ dân phố với 8.907 người.
Đây sẽ là điều kiện thuận lợi để huyện Yên Thế triển khai thực hiện quy hoạch, các kế hoạch dài hạn và tăng cường đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị một cách đồng bộ, hoàn chỉnh. Đó cũng là tiền để để tạo đà cho thị trấn Cầu Gồ có cơ hội được phát triển mạnh mẽ về mọi mặt và xứng đáng trở thành trung tâm chính trị, hành chính, KT – VH phát triển bậc nhất của huyện Yên Thế./.
 
Thanh Luân