Skip to main content

Ban Kinh tế- Xã hội giám sát tại xã Đồng Hưu

Chiều ngày 21/4, Ban Kinh tế - xã hội (HĐND) huyện do đồng chí Nguyễn Văn Tuyền - Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy, Trưởng ban KT - XH làm trưởng đoàn đã về giám sát việc thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý, bảo vệ, nâng cấp và bảo trì kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ giai đoạn 2017 - 2018 tại xã Đồng Hưu.
Tại xã Đồng Hưu, hệ thống giao thông được chia làm 4 loại gồm đường huyện, đường liên xã, đường xã và đường thôn. Toàn xã có 89 tuyến, với tổng chiều dài trên 70 km. Trong thời gian qua, xã Đồng Hưu đã luôn quan tâm thực hiện tốt các quy định của pháp luật về quản lý, duy tu, bảo trì các tuyến đường trên địa bàn. Đặc biệt trong hai năm 2017, 2018, địa phương đã chủ động lồng ghép nhiều chương trình đẩy nhanh tiến động cứng hóa đường giao thôn nông thôn. Cụ thể toàn xã đã cứng hóa thêm được trên 34 km, nâng tỷ lệ hệ thống đường bộ trên địa bàn được nhựa hóa, bê tông hóa đạt trên 95%. Công tác duy tu, bảo trì hàng năm cũng đã được trển khai... Tuy nhiên qua giám sát cũng cho thấy, việc tuyên truyền tới người dân, đặc biệt là các hộ ven đường về công tác bảo vệ đường giao thông còn hạn chế, còn nhiều người dân đã tự ý trồng cỏ voi hai bên lề đường, tận dụng mặt đường để làm nơi tập kết vật liệu...
Kết luận tại buổi giám sát, đồng chí Trưởng ban Kinh tế - xã hội đã ghi nhận sự nỗ lực cố gắng của cả hệ thống chính trị và nhân dân xã Đồng Hưu đã tích cực góp công, góp tiền để cứng hóa hệ thống đường giao thông. Thời gian tới đồng chí đề nghị Đồng Hưu cần thường xuyên đẩy mạnh công tác tuyên truyền, xây dựng quy chế cụ thể về quản lý đường giao thông; hàng năm cần có kế hoạch bảo dưỡng, bảo trì các tuyến đường; nên nghiên cứu chia các tuyến đường cho các ban, đoàn thể xã để quản lý và phải thường xuyên kiểm tra, giám sát để nâng cao chất lượng, tuổi thọ của hệ thống đường giao thông trên địa bàn./.
 
Trung Hiếu