Skip to main content

Đại hội MTTQ xã Xuân Lương lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2019-2024

Sáng ngày 07/01/2019, UBMTTQ xã Xuân Lương đã long trọng tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2019 – 2024. Về dự và chỉ đạo Đại hội có Bà Trần Thị Vượng - Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy - Chủ tịch UBMTTQ huyện; lãnh đạo các ngành phụ trách xã, lãnh đạo Đảng, Chính quyền và trưởng  các đoàn thể ở địa phương  cùng 82 đại biểu tiêu biểu đại diện cho các tầng lớp nhân dân xã Xuân Lương.
Nét nổi bật của công tác Mặt trận tổ quốc xã đã có nhiều đổi mới trong thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền, vận động nhân dân; hoạt động giúp hộ nghèo thoát nghèo bền vững, giúp đỡ hộ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, xóa nhà tạm, nhà dột nát, giúp trẻ em nghèo vượt khó học giỏi luôn được các tổ chức thành viên hưởng ứng thực hiện có hiệu quả; Cuộc vận động " Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh ", Cuộc vận động “ Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” gắn với các phong trào thi đua yêu nước đã trở thành phong trào quần chúng rộng rãi mang lại hiệu quả thiết thực; Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội từng bước khẳng định được vai trò  giám sát, phản biện xã hội; hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân, Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng đã đạt nhiều kết quả tích cực được nhân dân đồng tình ủng hộ hưởng ứng và đánh giá cao. Phương thức hoạt động của Ủy ban MTTQ từ xã đến các khu dân cư có nhiều đổi mới theo hướng rõ người, rõ việc, rõ nội dung, góp phần xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân được củng cố, phát triển và ngày càng vững mạnh…
  Tại Đại hội, các đại biểu tập đã trung thảo luận và đánh giá những kết quả đạt được và hạn chế cần nghiêm túc khắc phục trong nhiệm kỳ mới. Các tham luận tại Đại hội đã đóng góp nhiều ý kiến về việc tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động của MTTQ và các tổ chức chính trị, xây dựng tổ chức Mặt trận vững mạnh; phong trào thi đua giữ gìn vệ sinh, bảo vệ môi trường; đảm bảo trật tự an toàn giao thông; tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch vững mạnh…
Đại hội MTTQ xã Xuân Lương đã hiệp thương và bầu 35 ông, bà tham gia vào Ủy ban MTTQ xã Xuân Lương lần thứ  XXI. Đại hội cũng bầu 08 đại biểu đi dự Đại hội đại biểu MTTQ huyện Yên Thế được tổ chức trong thời gian tới./.
 
Chu Hoa