Skip to main content

Đảng bộ Cơ quan Đảng - Đoàn thể huyện tổ chức Hội nghị tổng kết sự lãnh đạo của Đảng ủy năm 2018

Chiều ngày 10/01/2019, tại Phòng họp Huyện ủy, Đảng bộ Cơ quan Đảng - Đoàn thể huyện tổ chức Hội nghị tổng kết sự lãnh đạo của Đảng ủy năm 2018; triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2019. Dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Nông Văn Tâm- Phó Bí thư TT Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện, Bí thư Đảng ủy; các đồng chí đảng ủy viên và toàn thể đảng viên các chi bộ trực thuộc Đảng ủy.
Đảng bộ Cơ quan Đảng – Đoàn thể gồm có 07 chi bộ trực thuộc, số đảng viên của Đảng bộ là 57 đồng chí. Năm 2018, Đảng bộ đã tổ chức cho 100% cán bộ, đảng viên nghiên cứu, quán triệt, học tập Nghị quyết Trung ương 7, 8 (khóa XII); học tập, nghiên cứu chuyên đề năm 2018, năm 2019 về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Thường xuyên chỉ đạo nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận xã hội, tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, đảng viên, quần chúng các cơ quan, đơn vị…
Chỉ đạo các chi bộ tổ chức nghiêm các kỳ sinh hoạt chuyên đề theo kế hoạch đề ra. Trong năm, Đảng ủy đã hoàn thành 2/2 nhiệm vụ và 12/12 cơ quan trong khối hoàn thành 100% nhiệm vụ trọng tâm đã đăng ký với Ban Thường vụ Huyện ủy. Năm 2018, 2/7 chi bộ trực thuộc Đảng ủy xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; 5/7 chi bộ xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ; 55/57 đảng viên = 96,49%  được xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, trong đó có 11 đồng chí được xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Chỉ đạo 7/7 chi bộ trực thuộc xây dựng kế hoạch và tổ chưc kiểm tra, giám sát được 8/8 đảng viên, hoàn thành 100% kế hoạch. Cũng trong năm 2018, lề lối, tác phong làm việc của cán bộ, công chức khối Huyện ủy nhiều chuyển biến tích cực; khối đoàn kết trong các chi bộ, cơ quan được củng cố, góp phần thực hiện hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của chi bộ, cơ quan, đơn vi. Bên cạnh đó, dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy, các chi bộ trực thuộc đã lãnh đạo, chỉ đạo chính quyền thực hiện tốt các nhiệm vụ chuyên môn, góp phần quan trọng trong việc tham mưu giúp Ban Thường vụ Huyện ủy lãnh đạo thắng lợi mọi nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ huyện đã đề ra năm 2018.
Phát biểu kết luận Hội nghị đồng chí Nông Văn Tâm- Phó Bí thư TT Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện, Bí thư Đảng ủy đã ghi nhận những kết quả mà các chi bộ trực thuộc cũng như các cơ quan, đơn vị, cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ đạt được trong năm 2018. Đồng chí đề nghị trong thời gian tới các chi bộ trực thuộc, các cơ quan, đơn vị, cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ tiếp tục làm tốt công tác tham mưu giúp Huyện ủy lãnh đạo các nhiệm vụ chính trị năm 2019; tập trung chỉ đạo tuyên truyền, quán triệt, triển khai các nghị quyết của Trung ương, của Tỉnh ủy và Huyện ủy. Thường xuyên quan tâm giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên. Duy trì nghiêm túc, nền nếp chế độ sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt đảng ủy. Phấn đấu 12/12/ cơ quan hoàn thành 100% chỉ tiêu, kế hoạch đã đề ra. Thường xuyên nắm tình hình, kịp thời tham mưu, đề xuất với cấp ủy Đảng, chi bộ, cơ quan giải quyết các đề xuất, kiến nghị, nguyện vọng chính đáng của hội viên, đoàn viên. Tích cực cổ vũ, động viên hội viên, đoàn viên hưởng ứng các phong trào thi đua do cấp trên phát động; tham gia góp ý kiến xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch vững mạnh.
Cũng tại Hội nghị Đảng bộ đã khen thưởng cho 03 tập và 03 cá nhân có thành tích trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2016-2018; khen thưởng 02 chi bộ và 11 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2018 và thưởng 05 chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2018./. 
 
Nông Tuyển