Skip to main content

Giám sát việc thực hiện Luật Nghĩa vụ quân sự tại xã Tam Hiệp

Chiều 19/4/2019 Đoàn giám sát của Ban Pháp chế, HĐND huyện do đồng chí Vũ Hồng Hà, TVHU, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy, Trưởng Ban Pháp chế HĐND huyện làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Hội đồng nghĩa vụ quân sự xã Tam Hiệp về việc triển khai và tổ chức thực hiện Luật NVQS trên địa bàn.
Thực hiện Luật NVQS năm 2015, hàng năm, Hội đồng nghĩa vụ quân sự xã Tam Hiệp tổ chức đăng ký cho nam công dân 17 tuổi và phúc tra rà soát nguồn sẵn sàng nhập ngũ. Công tác đăng ký, rà soát quản lý đã được địa phương thực hiện chặt chẽ, nghiêm túc. 
Cùng với việc tuyên truyền Luật NVQS trên các phương tiện thông tin đại chúng, Hội đồng nghĩa vụ quân sự xã Tam Hiệp đã tham mưu cho Đảng ủy, UBND xã ban hành Nghị quyết, Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ công tác quốc phòng quân sự địa phương; phối hợp với MTTQ và các đoàn thể xã tổ chức các hoạt động gặp mặt, giao lưu, từ đó góp phần giáo dục động viên, khuyến khích, nêu cao tinh thần, ý thức tự giác của công dân trong việc thực hiện Luật nghĩa vụ quân sự. 
Hội đồng NVQS xã tổ chức các bước xét duyệt nguồn sẵn sàng nhập ngũ đảm bảo chặt, đúng đủ thành phần, đồng thời tổ chức tốt bước sơ tuyển sức khoẻ cho công dân sẵn sàng nhập ngũ bảo đảm theo đúng quy định. Trong  02 năm (2016-2017)  xã Tam Hiệp đã động viên 14 thanh niên lên đường nhập ngũ, đạt 100% chỉ tiêu kế hoạch được giao. 
Tại buổi giám sát, các thành viên trong đoàn và đại diện Đảng ủy, HĐND, UBND và các thành viên Hội đồng nghĩa vụ quân sự xã Tam Hiệp đã trao đổi, làm rõ một số nội dung: Công tác phối hợp tuyên truyền Luật Nghĩa vụ quân sự, việc giải quyết, xử phạt đối tượng vi phạm Luật NVQS; chất lượng thanh niên nhập ngũ; quy trình khám tuyển đảm bảo trung thực, khách quan....
Đồng chí Chủ nhiệm UBKTHU, Trưởng Ban Pháp chế HĐND huyện Vũ Hồng Hà đánh giá cao những cố gắng, nỗ lực của Hội đồng nghĩa vụ quân sự xã Tam Hiệp và các tập thể, cá nhân liên quan thời gian qua đã tập trung thực hiện tốt công tác tuyển quân, coi đây là nhiệm vụ chính trị trọng tâm của xã. Đồng thời đề nghị Tam Hiệp xác định rõ hơn những tồn tại, hạn chế và khó khăn bất cập đưa ra những giải pháp khắc phục hiệu quả trong thực hiện Luật NVQS tại địa phương./.
 
                                                 Tuyết Thanh