Skip to main content

Hội nghị Công bố quyết định thành lập Trung tâm Văn hóa – Thông tin và thể thao huyện Yên Thế

       Chiều ngày 09/01/2019, UBND huyện Yên Thế đã tổ chức Hội nghị công bố Quyết định số 741/QĐ-UBND, ngày 26/11/2018 của UBND tỉnh Bắc Giang về việc thành lập Trung tâm Văn hóa - Thông tin và thể thao huyện Yên Thế. Dự hội nghị có đồng chí Vũ Trí Hải - Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, các đồng chí lãnh đạo Thường trực Huyện ủy, HĐND, UBND huyện.
        Trung tâm văn hóa - thông tin và thể thao huyện Yên Thế được thành lập trên cơ sở hợp nhất 03 đơn vị gồm : Đài truyền thanh - truyền hình, Trung tâm văn hóa - thể thao và Ban quản lý di tích lịch sử Hoàng Hoa Thám. Trung tâm văn hóa - thông tin và thể thao huyện là đơn vị sự nghiệp công lập có thu, trực thuộc UBND huyện Yên Thế, có tư cách pháp nhân, trụ sở, con dấu, được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước và Ngân hàng theo quy định của pháp luật. Trung tâm hoạt động theo cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định của pháp luật. 
Theo đó, Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao có chức năng phát triển sự nghiệp văn hóa, thể thao; tổ chức các hoạt động tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, thực hiện nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hóa-xã hội của địa phương. Hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác văn hóa, thông tin, thể thao ở các xã, thị trấn. Tổ chức và cung ứng các dịch vụ công, đáp ứng nhu cầu hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao; nhu cầu tiếp nhận thông tin, nâng cao dân trí, nhu cầu sáng tạo và hưởng thụ văn hóa của nhân dân trên địa bàn và thực hiện các chức năng khác do UBND huyện giao. 
        Về cơ cấu tổ chức, Trung tâm có 01 Giám đốc, 04 phó Giám đốc và các bộ phận chuyên môn nghiệp vụ. Đồng chí Đặng Việt Hùng, Huyện ủy viên, Bí thư Đảng bộ thị trấn Bố Hạ được điều động bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao huyện.  04 Phó giám đốc gồm: Đàm Thị Khánh, Trần Thế Vinh, Nguyễn Thị Hoa và Nguyễn Công Đoàn.
         Phát biểu tại Hội nghị công bố quyết định thành lập Trung tâm Văn hóa - Thông tin và thể thao huyện, đồng chí Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện đã ghi nhận sự đóng góp của các tập thể, cá nhân ở 3 đơn vị khi chưa sáp nhập. Đồng chí cũng yêu cầu ngay sau Hội nghị này Ban lãnh đạo Trung tâm khẩn trương xây dựng quy chế hoạt động, phân công nhiệm vụ cho cán bộ, viên chức theo vị trí việc làm, tổ chức bàn giao, tiếp nhận toàn bộ tài sản, tài chính, quản lý, sử dụng có hiệu quả, xây dựng cơ quan đoàn kết, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao./.
 
Trung Hiếu