Skip to main content

Hội nghị giao ban công tác khoa giáo quý I/2019

Sáng ngày 25/4, Ban Tuyên giáo Huyện ủy Yên Thế đã tổ chức hội nghị giao ban quý I với các cơ quan, đơn vị trong khối khoa giáo, triển khai nhiệm vụ quý II. Đồng chí Đặng Việt Hà - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo chủ trì hội nghị. 
Trong quý I, các đơn vị đã chủ động tích cực thực hiện tốt nhiệm vụ trên lĩnh vực khoa giáo, đặc biệt là trong công tác tham mưu. Ban Tuyên giáo Huyện ủy và các ngành trong khối đã tham mưu cho Ban thường vụ Huyện ủy xây dựng báo cáo sơ kết 5 năm đối với việc thực hiện Nghị quyết số 36 của Bộ Chính trị; Chỉ thị số 37, 38 của Ban Bí thư Trung ương Đảng và Nghị quyết số 33 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, đồng thời thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm.
Công tác giáo dục đào tạo được chú trọng nâng cao chất lượng cả về chất lượng đại trà và chất lượng mũi nhọn, đẩy nhanh tiến độ xây dựng hoàn thiện trường chuẩn Quốc gia. Đã giải quyết việc làm cho 600 lao động. Thực hiện có hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia về y tế; kế hoạch chăm sóc và nâng cao sức khỏe cho nhân dân. Tiếp tục chỉ đạo thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” đẩy mạnh phong trào thể dục thể thao quần chúng. Tổ chức tốt các hội nghị tập huấn hướng dẫn kỹ thuật sản xuất nông nghiệp cho các hộ nông dân. Tiếp tục duy trì và khẳng định uy tín, chất lượng các sản phẩm có nhãn hiệu như Gầ đồi Yên Thế, Chè bản Ven, Mật ong, Dê Yên Thế.. Qua đó đã góp phần quảng bá, giới thiệu, nâng cao giá trị thương hiệu sản phẩm. Công tác bảo vệ môi trường, phòng chống dịch bệnh cho đàn vật nuôi được quan tâm.
Đối với nhiệm vụ quý II, các cơ quan trong khối khoa giáo của huyện tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện tốt các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, các văn bản chỉ đạo của Tỉnh ủy, Huyện ủy về công tác khoa giáo nhằm góp phần nâng cao chất  lượng nguồn nhân lực; đẩy mạnh nghiên cứu, ứng dụng KHCN vào đời sống và sản xuất, phấn đấu hoàn thành thắng lợi các mục tiêu kinh tế  - xã hội năm 2019 đã đề ra./.
 
Trung Hiếu