Skip to main content

Huyện Yên Thế tổng kết công tác lãnh đạo của Huyện ủy

         Chiều ngày 25/01/2019, Huyện ủy, UBND huyện Yên Thế đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác lãnh đạo của Huyện ủy; Phong trào TDĐKXDĐS văn hóa và công tác thi đua khen thưởng năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019. Dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Vũ Trí Hải - Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, các đồng chí lãnh đạo Thường trực Huyện ủy, HĐND, UBND huyện.
Trong năm 2018, với quyết tâm cao Huyện ủy và các cấp ủy trong Đảng bộ huyện đã lãnh đạo, chỉ đạo đạt kết quả toàn diện trên các lĩnh vực. Huyện ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành 10/10 nhiệm vụ trọng tâm và hoàn thành vượt kế hoạch 17/18 chỉ tiêu chủ yếu đề ra. Tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất trên địa bàn đạt 17,41%/năm; cơ cấu kinh tế đã có bước chuyển dịch tích cực. CN - TTCN, thương mại, dịch vụ phát triển khá. Thu hút đầu tư có nhiều khởi sắc, thu ngân sách đạt 128,6% dự toán. Kết cấu hạ tầng KT - XH, đô thị, nông thôn được đầu tư xây dựng; các lĩnh vực đất đai, giáo dục, y tế, văn hóa, xã hội có nhiều chuyển biến tiến bộ. Đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân được nâng lên. Chính trị ổn định, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy đảng được củng cố vững chắc. Hiệu lực quản lý của chính quyền và hoạt động của MTTQ, các đoàn thể nhân dân được nâng lên. 
Phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa tiếp tục được triển khai và tổ chức thực hiện đồng loạt tại các địa phương, cơ quan, đơn vị trong toàn huyện và đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Phong trào TDĐKXDĐS văn hóa đã thực sự đi vào lòng dân và được nhân dân hưởng ứng mạnh mẽ, góp phần tạo ra diện mạo mới trong đời sống văn hóa, xã hội. Đối với công tác thi đua, khen thưởng, nội dung phát động luôn đảm bảo phong phú, đa dạng, bám sát nhiệm vụ chuyên môn của từng cơ quan, đơn vị, lôi cuốn được đông đảo cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tham gia. Qua đó đã góp phần hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2018. 
Với những kết quả đã đạt được trong năm 2018, huyện Yên Thế vinh dự có 1 tập thể, 1 cá nhân được Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen; Nhân dân và cán bộ huyện Yên Thế đã vinh dự được UBND tỉnh Bắc Giang tặng cờ thi đua hạng nhất cụm thi đua các huyện Miền núi; nhiều tập thể, cá nhân được UBND tỉnh khen thưởng. Cũng nhân dịp này Huyện ủy, UBND huyện Yên Thế đã tổ chức khen thưởng cho nhiều tập thể, cá nhân đạt danh hiệu chiến sỹ thi đua và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2018.
        Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện đã biểu dương ghi nhận những thành tích của các tập thể, cá nhân đã phấn đấu đạt được trong năm qua, đồng chí cũng đã chỉ ra một số mặt còn tồn tại hạn chế và đề nghị mỗi tâp, cá nhân phải thường xuyên bám sát các nội dung lãnh đạo, chỉ đạo của Huyện ủy, HĐND, UBND huyện, các chương trình, kế hoạch của cấp trên. Phấn đấu thi đua hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ đã đề ra trong năm 2019./.
 
Trung Hiếu