Skip to main content

Kết quả sau 05 năm thực hiện Chỉ thị số 37-CT/TW của Ban Bí thư (khóa XI)

Công tác đào tạo nhân lực có tay nghề cao được xác định là nội dung quan trọng, bắt buộc phải có trong các chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triến kinh tế-xã hội, kế hoạch đầu tư công, chương trình mục tiêu hằng năm, cả giai đoạn 2016 - 2020 và những năm tiếp theo của huyện. Vì vậy, các cấp ủy Đảng, chính quyền từ huyện đến cơ sở đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo; có sự phối hợp chặt chẽ giữa MTTQ và các đoàn thể nhân dân trong việc tuyên truyền các nội dung của Chỉ thị, đến nay kết quả các chỉ tiêu cơ bản đều đạt trên 85% kế hoạch của Nghị quyết. Cơ sở vật chất trang thiết bị dạy nghề ngày càng được tăng cường; hạ tầng KT-XH phát triển theo hướng đi lên, đời sống nhân dân ngày càng ổn định. Tỷ lệ lao động qua đào tạo tăng, chất lượng nguồn nhân lực được nâng lên, đã tạo thêm được nhiều việc làm mới cho người lao động với năng suất, chất lượng hiệu quả cao hơn trước; đội ngũ giáo viên không ngừng phát triển cả về lượng và chất, cơ sở vật chất, máy móc thiết bị được tăng cường, tỷ lệ học sinh đỗ tốt nghiệp trung cấp nghề đạt từ 97,5% trở lên, tỷ lệ học sinh có việc làm ngay sau tốt nghiệp đạt trên 85% trở lên…
Ngay sau khi Chỉ thị số 37-CT/TW ngày 06/06/2014 của Ban Bí thư (khóa XI) và các văn bản chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Ban Thường vụ Huyện ủy đã xây dựng kế hoạch thực hiện; đồng thời chỉ đạo và tổ chức quán triệt, phổ biến, tuyên truyền sâu rộng các nội dung của Chỉ thị số 37-CT/TW đến các chi, đảng bộ cơ sở, các cơ quan, ban, ngành, Uỷ ban MTTQ và các đoàn thể huyện. Sau 5 năm triển khai, tổ chức thực hiện Chỉ thị số 37 trên địa bàn huyện đã đạt được một số kết quả, cụ thể:
Cơ cấu tổ chức bộ máy, đội ngũ giáo viên không ngừng phát triển cả về số lượng và chất lượng: Toàn huyện hiện có 1.773 cán bộ, giáo viên, nhân viên; trong đó cán bộ quản lý (CBQL) là 160 người, giáo viên là 1.427 người; nhân viên là 186 người. Tỷ lệ giáo viên/lớp ở bậc học mầm non đạt 1,8, tiểu học đạt 1,5 và THCS đạt 1,9. Số cán bộ quản lý đạt chuẩn về trình độ chuyên môn là 157 người, đạt tỷ lệ 99,4% (các trường chuẩn quốc gia, số CBQL đạt chuẩn về trình độ chuyên môn là 100%); số giáo viên đạt chuẩn về trình độ chuyên môn là 1.429 người, đạt tỷ lệ 100%. Số giáo viên dạy giỏi cấp huyện, cấp tỉnh là 563 người, đạt tỷ lệ 39,4% (các trường chuẩn quốc gia, số giáo viên giỏi cấp huyện, tỉnh là 497 người, đạt tỷ lệ 34.8%; trong đó: Mầm non là 151 người, đạt tỷ lệ 30.4%; tiểu học là 190 người, tỷ lệ 38.2%; THCS là 156 người, đạt tỷ lệ 31.4 %).  
Cơ sở vật chất, trang thiết bị được tăng cường. Đến nay tỷ lệ phòng học kiên cố bậc học mầm non là 81,8%; phổ thông là 97,6%; toàn huyện có 53 trường mầm non, tiểu học, TH&THCS, THCS đạt chuẩn quốc gia (trong đó mầm non có 18 trường, tiểu học có 19 trường, TH&THCS và THCS có 16 trường); số trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 1 là 28 trường (trong đó mầm non: 17 trường; tiểu học: 11 trường); số trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 2 là 09 trường; tỷ lệ học sinh đỗ tốt nghiệp trung cấp nghề đạt từ 97,5% trở lên, tỷ lệ học sinh có việc làm ngay sau tốt nghiệp đạt trên 85% trở lên; kết quả tuyển sinh luôn đạt và vượt chỉ tiêu kế hoạch, kỷ cương nề nếp dạy và học được tăng cường, kết quả đào tạo nghề và nhân lực có tay nghề cao đã được nhân dân địa phương đồng tình ủng hộ, các cấp ủy đảng, chính quyền ghi nhận sự đóng góp tích cực vào công cuộc đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa phục vụ phát triển KT-XH.
 Công tác xây dựng và phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý đào tạo nhân lực có tay nghề cao được quan tâm thực hiện. Các trường học trên địa bàn đã có sự phối hợp với các đơn vị liên quan, tạo điều kiện để cán, bộ giáo viên được bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ nâng cao trình độ của CBGV tốt về phẩm chất, giỏi về chuyên môn là nhiệm vụ trọng tâm được quan tâm thực hiện. Đối với giáo viên đào tạo nghề, hàng năm Trường Trung cấp Nghề miền núi Yên Thế đã xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng CBGV, đồng thời có chính sách khuyến khích hỗ trợ 50% học phí đối với CBGV học trình độ thạc sĩ và lý luận chính trị, hỗ trợ 100% học phí đối với giáo viên tham gia khóa học “kỹ năng nghề quốc gia”. (Hiện nay, 100% giáo viên nhà trường đã có trình độ đạt chuẩn theo Thông tư 30/2010-TTBLĐTBXH ngày 29/9/2010 và Thông tư 03/2018-TTBLĐTBXH ngày 15/6/2018 của Bộ LĐ-TB&XH quy định chuẩn giáo viên, giảng viên dạy nghề và quy định tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức ngành giáo dục nghề nghiệp, trong đó 30% giáo viên dạy nghề đã đạt trình độ “kỹ năng nghề quốc gia”, 23 %giáo viên có trình độ thạc sĩ, 01 giáo viên đạt giải Nhì, 02 giáo viên đạt giải Ba hội giảng giáo viên dạy nghề Quốc gia, nhiều giáo viên đạt giải nhất, nhì, ba hội giảng giáo viên dạy nghề của tỉnh, góp phần tích cực trong việc đào tạo nhân lực có tay nghề cao).
Bên cạnh đó, Huyện ủy Chỉ đạo UBND huyện, các cơ quan chức năng tổ chức khảo sát, điều tra nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng và cung cấp số liệu cho cơ quan thường trực thực hiện Đề án đào tạo nghề cho lao động nông thôn của tỉnh; xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức cấp xã theo chương trình mục tiêu, đối tượng của Đề án và đề nghị tỉnh tổ chức bồi dưỡng chuyên môn, vị trí làm việc của cán bộ, công chức cấp xã; Chỉ đạo Trường Trung cấp nghề miền núi Yên Thế xây dựng, điều chỉnh 06 bộ chương trình và biên soạn 30 cuốn giáo trình đào tạo các nghề trình độ Sơ cấp (gồm nghề Hàn, May công nghiệp, Bảo trì và sửa chữa máy nông lâm nghiệp, Chăn nuôi - thú y, Trồng trọt và Tin học văn phòng); xây dựng, điều chỉnh 08 bộ chương trình và biên soạn 150 cuốn giáo trình các nghề trình độ Trung cấp (gồm nghề Điện tử công nghiệp; Điện tử dân dụng; Hàn; Công nghệ ô tô; Kỹ thuật máy nông nghiệp; May thời trang; Thú y và Chăn nuôi gia súc, gia cầm), đồng thời tập trung đổi mới phương pháp dạy và học theo hướng phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo và vận dụng kiến thức, kỹ năng của người học vào thực hành tay nghề. Đa dạng hóa các phương thức và chương trình đào tạo, đẩy mạnh đào tạo, bồi dưỡng năng lực, kỹ năng nghề cho học sinh thông qua việc hợp tác với các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh cho học sinh thực tập, các kỳ thi tốt nghiệp nhà trường mời doanh nghiệp tham gia đánh giá chất lượng kỹ năng tay nghề và tuyển dụng sau tốt nghiệp.
Tuy nhiên, trong quá trình triển khai, thực hiện Chỉ thị số 37-CT/TW còn một số hạn chế như: Phương pháp giảng dạy chậm được đổi mới; cơ sở vật chất trường lớp học tuy đã được đầu tư nhưng chưa đáp ứng yêu cầu; công tác quản lý sử dụng cơ sở vật chất và ứng dụng thiết bị, đồ dùng dạy học chưa phát huy được hiệu quả tối đa; một số cấp ủy, chính quyền cơ sở, tổ chức, đoàn thể chưa thật sự vào cuộc, chưa tập trung cao trong việc lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện... 
Để tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 37-CT/TW (khóa XI), cấp ủy, chính quyền trong toàn huyện cần thực hiện tốt một số nhiệm vụ, giải pháp sau:
Một là, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác đào tạo nguồn nhân lực có tay nghề cao trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nuớc và hội nhập quốc tế gắn với tình hình thực tiễn của địa phương nhằm tạo sự đồng thuận cao để thực hiênh thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội của huyện.
Hai là, đổi mới nội dung, chương trình, phương pháp dạy học, dạy nghề theo hướng coi trọng phát triển phẩm chất, năng lực của người học, đáp ứng nhu cầu cảu xã hội. Thực hiện học đi đôi với hành, giáo dục kết hợp với lao động sản xuất, nhà trường gắn liền với gia đình và xã hội. 
Ba là, đẩy mạnh đào tạo theo nhu cầu xã hội; xây dựng cơ chế phù hợp để mở rộng các hình thức, nội dung liên kết giữa các cơ sở đào tạo và doanh nghiệp trong công tác đào tạo và sử dụng nguồn nhân lực. Tăng cường mối liên kết chặt chẽ giữa các cơ sở đào tạo nghề với các doanh nghiệp trong hoạt động đào tạo nhằm thu hút lao động tham gia học nghề và giải quyết việc làm sau đào tạo.
Bốn là, tăng cường công tác quản lý nhà nuớc, phân công gắn trách nhiệm của các cấp, các ngành, các tổ chức chính trị-xã hội về đào tạo nhân lực có tay nghề cao. Đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát đánh giá tình hình thực hiện công tác đào tạo. Đề cao trách nhiệm người đứng đầu các cơ sở giáo dục, đào tạo và dạy nghề trong việc nâng cao chất lượng toàn diện của đơn vị quản lý. 
Năm là, quan tâm đầu tư nguồn lực tài chính đối với các cơ sở đào tạo nghề, đảm bảo đủ điều kiện về cơ sở vật chất và thiết bị dạy nghề đáp ứng theo nhu cầu dạy nghề và học nghề của lao động nông thôn.
Sáu là, tiếp tục tăng cường bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý và giáo viên để nâng cao kỹ năng tay nghề, chất lượng đào tạo đáp ứng yêu cầu của đơn vị tuyển dụng./.
 
Phạm Quế