Skip to main content

Kiện toàn chức danh Phó Chủ tịch HĐND xã Đồng Hưu khóa XXI, nhiệm kỳ 2016 - 2021

Sáng 17/4/2019, HĐND xã Đồng Hưu khóa XXI (nhiệm kỳ 2016 - 2021) tổ chức kỳ họp thứ Chín (kỳ họp bất thường) để tiến hành xem xét, thảo luận kiện toàn một số nội dung về công tác cán bộ, nhiệm kỳ 2016 – 2021. Về dự và chỉ đạo kỳ họp có đồng chí Nguyễn Văn Tuyền – UVBTV, Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy và lãnh đạo Ban Pháp chế HĐND huyện.
Tại kỳ họp, các đại biểu đã nghe, thảo luận và biểu quyết thông qua tờ trình, dự thảo Nghị quyết về việc miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch HĐND xã Đồng Hưu đối với đồng chí Nguyễn Ngọc Dương do nghỉ công tác hưởng chế độ hưu trí theo Quyết định số 4274/QĐ-UBND, ngày 06/12/2018 của Chủ tịch UBND huyện Yên Thế. Đồng thời kỳ họp cũng nghe, thảo luận và biểu quyết thông qua tờ trình về việc giới thiệu nhân sự bầu kiện toàn chức vụ Phó chủ tịch HĐND xã Đồng Hưu khóa XXI, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với đồng chí Đinh Vĩnh Long – Đảng ủy viên, Chủ tịch Hội Cựu Chiến binh xã Đồng Hưu.
Với tinh thần trách nhiệm, dân chủ, thẳng thắn, thống nhất cao, các đại biểu HĐND xã Đồng Hưu đã tiến hành bỏ phiếu bầu chức danh Phó Chủ tịch HĐND xã Đồng Hưu khóa XXI, nhiệm kỳ 2016 – 2021. Đồng chí Đinh Vĩnh Long – Đảng ủy viên, Chủ tịch Hội Cựu Chiến binh xã đã trúng cử chức vụ Phó chủ tịch HĐND xã với 22/22 phiếu, đạt 100% tổng số đại biểu có mặt và đạt 22/23 = 95,65% đại biểu triệu tập.
Phát biểu tại kỳ họp, đồng chí Đinh Vĩnh Long – Phó Chủ tịch HĐND xã Đồng Hưu hứa sẽ nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, cùng với tập thể lãnh đạo, đoàn kết thống nhất, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo từng bước xây dựng, củng cố hệ thống chính trị xã Đồng Hưu vững mạnh, góp phần triển khai thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ được giao./
 
Tuyết Thanh