Skip to main content

Một số kết quả nổi bật trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Huyện ủy quý I năm 2019

Quý I/2019, Huyện ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các chi, đảng bộ cơ sở, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội huyện đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ mừng Đảng, mừng Xuân, Lễ hội kỷ niệm 135 năm khởi nghĩa Yên Thế  và cuộc Tổng điều tra dân số, nhà ở năm 2019. Chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2019. Chỉ đạo Tổ DLXH của huyện, đội ngũ cộng tác viên cơ sở tăng cường nắm bắt, phản ánh DLXH trong dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019. Trong quý, tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn huyện cơ bản ổn định, không có điểm nóng, vụ việc phức tạp lớn xảy ra. 
Đã tổ chức hội nghị tổng kết sự lãnh đạo của Huyện ủy và tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2018; đồng thời chỉ đạo các chi, đảng bộ cơ sở; các ban, cơ quan, đơn vị tiến hành tổng kết năm đảm bảo đúng kế hoạch. Ban hành Quy định tiêu chuẩn các chức danh cán bộ diện Ban Thường vụ Huyện ủy quản lý và Quy định tiêu chí đánh giá, chấm điểm việc thực hiện nhiệm vụ của người đứng đầu cơ quan, đơn vị trực thuộc Huyện ủy, MTTQ, các đoàn thể huyện và bí thư đảng ủy các xã, thị trấn. Lựa chọn 10 nhiệm vụ trọng tâm đăng ký với Ban Thường vụ Tỉnh ủy; phê duyệt nhiệm vụ trọng tâm năm 2019 đối với 45/45 chi, đảng bộ cơ sở và 12/12 cơ quan trực thuộc Huyện ủy; chỉ đạo UBND huyện phê duyệt nhiệm vụ trọng tâm năm 2019 đối với người đứng đầu các cơ quan, đơn vị và chủ tịch UBND các xã, thị trấn. Phân công các đồng chí cấp ủy, lãnh đạo các ban, cơ quan thuộc Huyện ủy, MTTQ và các đoàn thể CT-XH huyện đi dự, chỉ đạo sinh hoạt chi bộ tại các thôn bản, phố năm 2019... Trong quý, đã kết nạp 16 đảng viên mới, nâng số đảng viên của Đảng bộ huyện lên 5.036 đồng chí; bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, giới thiệu ứng cử 06 cán bộ diện Ban Thường vụ Huyện ủy quản lý.
Ban hành kế hoạch lãnh đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát năm 2019. Chỉ đạo các cấp ủy, UBKT cơ sở xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát đối với các tổ chức, cá nhân. Trong quý, đã chỉ đạo kiểm tra dấu hiệu vi phạm đối với 01 đảng viên; tiếp nhận 02 đơn tố cáo đối với 03 đảng viên (đã chuyển kiểm tra dấu hiệu vi phạm đối với 01 trường hợp); xem xét thi hành kỷ luật đối với 24 đảng viên xếp loại 4 năm 2018. 
Huyện ủy tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, chính quyền từ huyện đến cơ sở triển khai thực hiện Nghị quyết số 161-NQ/HU ngày 24/12/2018 của Huyện ủy về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, MTTQ, các đoàn thể chính trị-xã hội năm 2019, gắn với tổ chức thực hiện tốt các nghị quyết kỳ họp thứ 10 của HĐND huyện và các nghị quyết, kết luận của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh về phát triển kinh tế-xã hội năm 2019. Đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án đầu tư công, nhất là dự án trọng điểm. Tập trung tháo gỡ khó khăn, nút thắt trong công tác giải phóng mặt bằng. Tăng cường các biện pháp thu ngân sách; triệt để thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trên các lĩnh vực. Quý I/2019, toàn huyện đã gieo cấy được 2.380ha/2.400ha; trồng 2.480ha/2.860ha cây mầu vụ Xuân; khai thác gần 175ha rừng với trên 14.400m3 gỗ, 6.657 ster củi. Giá trị sản xuất công nghiệp - TTCN ước thực hiện 470 tỷ đồng, đạt 25% KH năm. Tổng thu ngân sách trên địa bàn ước thực hiện 28 tỷ đồng, đạt 22,18% KH năm. Cấp 224 GCN QSDĐ lần đầu cho 206 hộ gia đình đạt 76,3% KH; cứng hóa được 36km đường giao thông nông thôn theo Nghị quyết số 07 của HĐND tỉnh. 
Các lĩnh vực văn hóa - xã hội tiếp tục được quan tâm lãnh đạo. Đã chỉ đạo thực hiện kịp thời và đầy đủ các chính sách an sinh xã hội đối với người có công, gia đình thương binh liệt sỹ, hộ nghèo, các đối tượng bảo trợ xã hội, đồng bào dân tộc thiểu số... Trong quý, các cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể từ huyện đến cơ sở đã vận động, ủng hộ và tặng 3.771 suất quà Tết cho người nghèo và 860 suất quà cho hộ cận nghèo, trị giá trên 1,6 tỷ đồng. Chỉ đạo các cơ sở y tế của huyện tổ chức khám, chữa bệnh cho 42.341 lượt người. Tạo trên 600 việc làm mới. Các hoạt động văn hóa, văn nghệ và thể thao diễn ra sôi nổi và hấp dẫn, thu hút đông đảo nhân dân tham gia. Lãnh đạo tổ chức thành công Lễ hội kỷ niệm 135 khởi nghĩa nông dân Yên Thế và các lễ hội khác ở các xã, thị trấn năm 2019...
Công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành của chính quyền cấp huyện, cấp xã sâu sát, quyết liệt hơn; lề lối, tác phong làm việc, tinh thần trách nhiệm phục vụ nhân dân của cán bộ, công chức, nhất là của người đứng đầu tiếp tục có sự chuyển biến tích cực. Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho người dân tiếp tục được quan tâm. Công tác tiếp dân, giải quyết kiếu nại, tố cáo tiếp tục được duy trì có hiệu quả. Công tác quản lý thị trường, giá cả, chống buôn bán hàng giả, hàng kém chất lượng được đẩy mạnh; tập trung ngăn chặn, xử lý nghiêm các trường hợp sản xuất, buôn bán, vận chuyển và đốt pháo nổ trái pháp luật. Chỉ đạo tăng cường trấn áp các loại tội phạm, tệ nạn xã hội; tai nạn giao thông giảm cả 3 tiêu chí so với cùng kỳ năm 2018. Chỉ đạo hoàn thành 100% chỉ tiêu tuyển quân năm 2019. Tình hình ANCT-TTATXH trên địa bàn trong dịp Tết Nguyên đán 2019 ổn định, không có điểm nóng, phức tạp lớn xảy ra.
MTTQ và các đoàn thể  chính trị - xã hội từ huyện đến cơ sở đã vận động hội viên, đoàn viên và nhân dân tham gia hưởng ứng Cuộc vận động “Tết vì người nghèo”; sản xuất nông nghiệp sạch, vệ sinh an toàn thực phẩm, vệ sinh môi trường. Dưới sự lãnh đạo của Huyện ủy MTTQ và các đoàn thể huyện đã phối hợp vận động các nhà hảo tâm, các cơ quan đơn vị, doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh quan tâm, ủng hộ, chăm lo Tết cho người có công với cách mạng, gia đình thương, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ, người có hoàn cảnh khó khăn, người nghèo trong dịp Tết Nguyên đán. Phối hợp với UBND và Hội Người cao tuổi các xã, thị trấn tổ chức chúc thọ, mừng thọ cho người cao tuổi ngay sau Tết Nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019. Phối hợp tham mưu giúp xây dựng và triển khai Kế hoạch hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát cho hộ nghèo trên địa bàn huyện Yên Thế năm 2019./.
 
Mạnh Thủy