Skip to main content

Một số kết quả nổi bật trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác nội chính năm 2018 của Ban Thường vụ Huyện ủy Yên Thế

Năm 2018, bên cạnh những kết quả nổi bật trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác xây dựng Đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể huyện, Ban Thường vụ (BTV) Huyện ủy cũng đã có một số kết quả nổi bật trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác nội chính huyện:
1. BTV Huyện ủy đã nghiêm túc chỉ đạo tổ chức quán triệt, tuyên truyền, triển khai các chỉ thị, nghị quyết… của Trung ương, của tỉnh: Quy định số 109-QĐ/TW ngày 03/01/2018 của BCH Trung ương Đảng về công tác kiểm tra của tổ chức đảng đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên; Hướng dẫn số 04-HD/UBKTTW ngày 22/3/2018 của UBKT Trung ương hướng dẫn thực hiện một số Điều trong Quy định số 102-QĐ/TW ngày 15/11/2017 của Bộ Chính trị; Quy định số 397-QĐ/TU ngày 09/3/2018 về chế độ báo cáo các cuộc kiểm tra, thanh tra trên địa bàn tỉnh, Quy định số 03-QĐi/TU ngày 30/7/2018 của BTV Tỉnh ủy về công tác phối hợp giữa các cơ quan tiến hành tố tụng cấp tỉnh, cấp huyện trong điều tra, truy tố, xét xử sơ thẩm các vụ án tham nhũng, kinh tế; ...
2. BTV Huyện ủy đã kịp thời ban hành các văn bản định kỳ, thường xuyên đảm bảo theo quy định: Chỉ thị về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương năm 2018, Chỉ thị về lãnh đạo công tác bảo đảm ANCT, giữ gìn TTATXH năm 2018; Chỉ thị về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ diễn tập PCCCR -CĐPT cấp xã năm 2018, Chỉ thị về tăng cường công tác bảo đảm ANTT, xử lý các hoạt động truyền đạo trái phép trên địa bàn huyện; Chỉ thị về lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ; Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 11 của BTV Tỉnh ủy; Kế hoạch về việc lãnh đạo và tổ chức thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng năm 2018…
Chỉ đạo các cơ quan tham mưu kịp thời xây dựng các báo cáo kết quả thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của BTV Tỉnh ủy về công tác nội chính, PCTN; Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 21-CT/TW ngày 26/3/2008, Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 02/9/2008 của Bộ Chính trị (khóa X), Báo cáo sơ kết 05 năm thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát về thanh tra vụ việc, khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng, kinh tế nghiêm trọng, phức tạp, Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ cải cách tư pháp trên địa bàn huyện từ đầu nhiệm kỳ đến ngày 30/6/2018...
3. BTV Huyện ủy đã chỉ đạo làm tốt công tác tiếp dân giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo; tổ chức thực hiện tốt các cuộc thanh tra, kiểm tra, giám sát; đặc biệt là giám sát giữa nhiệm kỳ thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2015-2020. Các vấn đề nổi lên liên quan đến các lĩnh vực tôn giáo, giải phóng mặt bằng các dự án, tranh chấp đất lâm nghiệp đã được tham mưu, chỉ đạo giải quyết kịp thời; hoạt động của các đối tượng khiếu kiện, các điểm mâu thuẫn, tranh chấp khiếu kiện về đất đai được kiềm chế, không để xảy ra vụ việc phức tạp và trở thành điểm nóng về ANQG. Trong năm, Huyện ủy, HĐND, UBND huyện đã tổ chức tiếp 301 lượt công dân, tiếp nhận tổng số 78 đơn, tỷ lệ giải quyết đơn đạt 92%. Thành lập 03 đoàn kiểm tra, giám sát công tác lãnh đạo và tổ chức thực hiện phòng chống tham nhũng; 08 đoàn giám sát giữa nhiệm kỳ việc tổ chức thực hiện nghị quyết đại hội đảng các cấp, nhiệm kỳ 2015-2020 đối với 21 đảng ủy xã, thị trấn trên địa bàn huyện. Chỉ đạo UBND huyện tổ chức 10 cuộc thanh tra về chấp hành pháp luật về kinh tế - xã hội; quản lý đầu tư xây dựng cơ bản; thu, chi tài chính; thu, chi ngân sách. 
4. BTV Huyện ủy đã chỉ đạo ban hành các văn bản đột xuất, chuyên đề gắn với tình hình thực tế: Thông báo kết luận về việc thực hiện chế độ giao ban tuần về công tác đảm bảo ANTT trên địa bàn huyện. Các công văn: Về yêu cầu thực hiện giao ban về công tác bảo đảm ANTT trên địa bàn huyện; về nắm bắt tình hình liên quan đến tranh chấp đất lâm nghiệp tại xã Đồng Tiến; về nắm tình hình và xử lý đối với tổ chức tự xưng “Hội thánh Đức Chúa trời” nếu có hoạt động trái pháp luật; phổ biến, quán triệt, thực hiện Quy định số 03-QĐi/TU ngày 30/7/2018 của BTV Tỉnh ủy; về việc phối hợp với Tòa án trong giải quyết các vụ án; về tăng cường công tác kiểm tra, giám sát; về thực hiện pháp lệnh bảo vệ bí mật nhà nước trong các cơ quan Đảng; về tập trung thực hiện nhiệm vụ bảo đảm ANCT-TTATXH trên địa bàn; về việc thực hiện Quyết định số 840/QĐ-UBND ngày 25/12/2018 của UBND tỉnh… Quyết định về việc thành lập BCĐ xử lý các vấn đề liên quan đến đất lâm nghiệp.
5. BTV Huyện ủy đã chỉ đạo các cơ quan trong khối nội chính tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao. Lực lượng công an thường xuyên nắm chắc tình hình, kịp thời xử lý các tình huống về an ninh trật tự, giải quyết các tụ điểm mâu thuẫn, bức xúc trong nhân dân. Tích cực, chủ động trong phòng, ngừa và đấu tranh với các loại tội phạm. Tổ chức truy quét, triệt phá nhiều ổ nhóm trộm cắp, cờ bạc, ma tuý trên địa bàn; bố trí công an chính quy tại 02 thị trấn. Chất lượng hoạt động của các cơ quan tư pháp được nâng lên; chất lượng điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án có chuyển biến tích cực; tỷ lệ điều tra khám phá án hình sự đạt trên 90%, tỷ lệ thi hành án dân sự đạt khá so với kế hoạch; trên địa bàn tội phạm hình sự giảm; tai nạn giao thông được kiềm chế và giảm cả 3 tiêu chí; tình hình ANCT-TTATXH ổn định, không có "điểm nóng", vụ việc phức tạp lớn xảy ra. Không để xảy ra oan sai, bỏ lọt tội phạm, không vi phạm quy trình công tác và hoạt động tố tụng hình sự. Công tác thanh tra, kiểm tra, thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động t¬ư pháp trong lĩnh vực hình sự đảm bảo theo kế hoạch. Chỉ đạo thành công diễn tập PCCCR-CĐPT cấp xã năm 2018; hoàn thành 100% chỉ tiêu tuyển quân… Công tác phối hợp hoạt động của các cơ quan trong khối nội chính được duy trì có hiệu quả, đúng quy chế.
6. BTV Huyện ủy đã chỉ đạo xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật, quy định của Đảng. Qua thanh tra, kiểm điểm 14 cá nhân, xử lý kỷ luật 01 cá nhân. Chuyển chuyển cơ quan điều tra truy tố, xét xử 01 trường hợp có dấu hiệu vi phạm pháp luật; chỉ đạo xem xét kiểm điểm trách nhiệm đối với 15 cán bộ, công chức để xảy ra khuyết điểm trong công tác quản lý tài chính, đất đai, xây dựng. Đảng bộ huyện đã xem xét, xử lý, thi hành kỷ luật Đảng đối với 29 đảng viên (BTV Huyện ủy xử lý 02 đảng viên); đưa ra khỏi Đảng 14 trường hợp. 
7. BTV Huyện ủy đã chỉ đạo làm tốt công tác khen thưởng, biểu dương cán bộ, chiến sĩ. Chỉ đạo UBND huyện khen thưởng cho 21 tập thể và 61 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác bảo đảm ANTT Tết Nguyên đán Mậu Tuất và Lễ hội Yên Thế; điều tra, khám phá và bắt giữ đối tượng có hành vi cưỡng đoạt tài sản; phát hiện, bắt giữ đối tượng có hành vi vi phạm pháp luật về quản lý, sử dụng pháo nổ trái phép; lập công xuất sắc bắt đối tượng cố ý gây thương tích tại xã Bố Hạ; tham gia diễn tập CĐPT-PCCCR cụm xã huyện Yên Thế. Khen thưởng đột xuất Đội Quản lý thị trường số 6 có thành tích xuất sắc trong công tác kiểm tra, xử lý kịp thời hành vi vi phạm sản xuất kinh doanh phân bón giả. Tặng danh hiệu “Đơn vị tiên tiến” cho 11 đơn vị và giấy khen cho 08 tập thể, 13 cá nhân có thành tích xuất sắc trong Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2018.
8. BTV Huyện ủy đã thực hiện tốt quy chế phối hợp với Ban Nội chính Tỉnh ủy trong việc thực hiện công tác nội chính và PCTN và được đánh giá cao. Thực hiện tốt chế độ thông tin, báo cáo định kỳ, đột xuất về công tác nội chính và PCTN; báo cáo tuần về tình hình an ninh trật tự; báo cáo đột xuất các vụ việc phát sinh trên địa bàn theo quy định. Thường xuyên trao đổi thông tin, phối hợp xử lý các vấn đề mới nảy sinh. Chỉ đạo UBKT Huyện ủy và các cơ quan trong khối nội chính huyện căn cứ vào Quy chế làm cơ sở để tham mưu cho BTV Huyện ủy chỉ đạo tốt công tác nội chính và PCTN góp phần ổn định tình hình phục vụ tốt các sự kiện chính trị của đất nước, của địa phương trong năm 2018. 
9. Làm tốt công tác phục vụ các đoàn thanh tra, kiểm tra, giám sát của Trung ương, BTV Tỉnh ủy về làm việc tại huyện: Đoàn Giám sát số 02 của BTV Tỉnh ủy giám sát việc tổ chức thực hiện nghị quyết đại hội đảng các cấp...
10. Thường trực Huyện ủy đã tổ chức các hội nghị giao ban tuần, tháng, quý đảm bảo; ban hành thông báo kết luận kịp thời. Hàng tuần, Thường trực Huyện ủy, HĐND, lãnh đạo UBND huyện giao ban cho ý kiến vào tình hình ANTT; hàng tháng, tổ chức họp giao ban với bí thư đảng ủy, chủ tịch UBND các xã, thị trấn kiểm điểm công tác nội chính và PCTN; hàng quý, tổ chức giao ban với các cơ quan trong khối nội chính để nắm bắt tình hình ANCT-TTATXH và đặc biệt là giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo và cho ý kiến chỉ đạo cụ thể các vụ việc nổi cộm.
Năm 2019, dự báo là năm mà công tác phát hiện, đấu tranh, xử lý các vụ án tham nhũng được Đảng và Nhà nước tiếp tục quan tâm, đẩy mạnh; các thế lực thù địch, phản động tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động chống phá trên không gian mạng; tình hình ANCT-TTATXH trên địa bàn huyện tiềm ẩn nhiều phức tạp liên quan đến các hoạt động truyền đạo trái pháp luật, khiếu kiện, tranh chấp đất lâm nghiệp, tội phạm sử dụng công nghệ cao, tệ nạn xã hội, hoạt động cờ bạc, tín dụng đen, vận chuyển, tàng trữ, mua bán trái phép chất ma túy, sử dụng ma túy đá; việc khai thác, vận chuyển khoáng sản trái phép; tình hình vi phạm pháp luật về trật tự ATGT... Song với những kết quả đã đạt được trong năm 2018, sẽ tạo động lực, là tiền đề vững chắc để cấp ủy huyện tự tin, tiếp tục phấn đấu làm tốt công tác lãnh đạo, chỉ đạo công tác nội chính huyện giành nhiều kết quả tích cực; góp phần bảo đảm ANCT-TTATXH, tạo môi trường thuận lợi cho phát triển KT-XH trên địa bàn; cũng như thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ huyện trong năm 2019./.
 
Tuấn Sang