Skip to main content

Quyết tâm khắc phục khó khăn, nỗ lực hoàn thành tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019

Năm 2019 là lần thứ 5 nước ta tiến hành tổng điều tra dân số và nhà ở. Đây là cuộc điều tra có quy mô lớn, được thực hiện theo quy trình 10 năm 1 lần trên phạm vi toàn quốc. Những thông tin về dân số và nhà ở thu thập được từ tổng điều tra năm 2019 có ý nghĩa rất quan trọng, vừa phục vụ việc đánh giá kết quả thực hiện các kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội giai đoạn 2011-2020, vừa là cơ sở để xây dựng chiến lược và các kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội giai đoạn 2020-2030.
Cuộc Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 này, lần đầu tiên cả nước đưa vào ứng dụng công nghệ thông tin ở hầu hết các công đoạn, từ khâu thu thập đến tiếp nhận, xử lý, tổng hợp, phân tích thông tin điều tra. Bên cạnh việc điều tra viên trực tiếp đến hộ dân khai thác thu thập thông tin, còn áp dụng phương pháp hộ tự cung cấp thông tin trên trang thông tin điện tử của tổng điều tra. 
Mặc dù phương pháp điều tra có sự đổi mới, tuy nhiên, các nội dung, các bước điều tra đã và đang được các địa phương trong huyện Yên Thế triển khai tích cực, đảm bảo tiến độ và chất lượng thông tin điều tra. Đặc biệt, qua ghi nhận tại nhiều xã, thị trấn trong huyện, người dân rất nhiệt tình hưởng ứng và phối hợp tạo điều kiện tối đa cho điều tra viên khi tiến hành công việc.
Theo chân một số đoàn cán bộ điều tra dân số và nhà ở, chúng tôi ghi nhận tinh thần hưởng ứng và hợp tác cao của các hộ dân. Anh Hoàng Văn Đào, hộ dân thôn La Thành, xã Tiến Thắng chia sẻ: “Hàng ngày tôi được nghe thông tin về điều tra dân số và nhà ở trên hệ thống loa truyền thanh của huyện và xã. Theo tôi nhận thấy, dân số nước ta đang tăng lên từng ngày, đi kèm với đó là nhiều vấn đề nảy sinh từ sự gia tăng dân số như vấn đề lao động, việc làm, nhà ở… Do vậy, tôi thấy cuộc tổng điều tra là việc làm cần thiết và gia đình tôi rất ủng hộ”.
Anh Phương Văn Thuyết ở bản Đồng Vương, xã Đồng Vương bày tỏ: “Chúng tôi được biết đến cuộc tổng điều tra qua các phương tiện thông tin đại chúng và các tổ chức, đoàn thể địa phương tuyên truyền rộng rãi. Theo tôi thì việc cung cấp thông tin là quyền và nghĩa vụ của mỗi người dân; việc tiếp cận và lấy thông tin tận nhà của từng hộ dân cho thấy sự trung thực và minh bạch nên người dân chúng tôi hoàn toàn ủng hộ”.
Theo tìm hiểu, tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 thu thập các thông tin cơ bản về dân số và nhà ở nhằm các mục đích: Tổng hợp, biên soạn các chỉ tiêu dân số, nhân khẩu học và nhà ở phục vụ Hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia; phân tích và dự báo tình hình phát triển dân số và nhà ở trên phạm vi cả nước và từng địa phương. Đáp ứng nhu cầu thông tin về dân số và nhà ở phục vụ đánh giá kết quả thực hiện các kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2011 - 2020; xây dựng chiến lược và các kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021 - 2030; phục vụ công tác giám sát thực hiện Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về công tác dân số trong tình hình mới; giám sát các Mục tiêu phát triển bền vững của Liên hợp quốc mà Chính phủ Việt Nam đã cam kết. Đồng thời, cung cấp thông tin phục vụ xây dựng cơ sở dữ liệu tổng hợp quốc gia về dân số; xây dựng dàn mẫu chủ phục vụ các cuộc điều tra hộ dân cư thời kỳ 2019 - 2029.
Nội dung của tổng điều tra bao gồm các thông tin về dân số (như: số người, giới tính, tuổi, dân tộc, tôn giáo, tình trạng hôn nhân, mức độ sinh, chết và phát triển dân số, trình độ học vấn và trình độ nghề, kỹ năng nghề, tình trạng di cư, tình trạng khuyết tật, tình trạng lao động - việc làm); và thông tin về thực trạng nhà ở của hộ (như: tình trạng sở hữu nhà ở, quy mô diện tích nhà ở, năm sử dụng, kết cấu nhà và loại vật liệu xây dựng chính, nguồn nước và nhiên liệu chính đang sử dụng, một số tiện nghi sinh hoạt cơ bản của các hộ dân cư).
Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 sử dụng 02 phương pháp thu thập thông tin, đó là phỏng vấn trực tiếp và điều tra trực tuyến. Trong đó, phỏng vấn trực tiếp là việc điều tra viên đến hộ để hỏi và ghi các thông tin về tình hình dân số và nhà ở của hộ vào máy tính bảng, điện thoại thông minh hoặc phiếu giấy in sẵn. Các hộ dân cư được chọn mẫu để cung cấp thêm thông tin chuyên sâu về dân số và nhà ở sẽ được phỏng vấn trực tiếp tại hộ. Điều tra trực tuyến là việc các hộ dân cư tự nguyện đăng ký tự cung cấp thông tin. 
Cùng với việc đảm bảo đáp ứng đủ, kịp thời tài liệu, vật tư, văn phòng phẩm phục vụ cuộc tổng điều tra, từ ngày 01/4 đến nay, các thành viên Ban chỉ đạo (BCĐ) tổng điều tra dân số và nhà ở các cấp trong huyện đã bám sát các địa bàn được phân công để chỉ đạo, giúp đỡ các điều tra viên giải quyết kịp thời các khó khăn, vướng mắc trong quá trình điều tra. BCĐ huyện đã hướng dẫn cơ sở chấn chỉnh, khắc phục ngay những tồn tại, vướng mắc trong những ngày đầu điều tra về việc thực hiện đúng quy trình hỏi và ghi phiếu để tránh ghi nhầm lẫn thông tin, thông tin thừa hay thiếu về đối tượng được điều tra.... 
Bên cạnh việc đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa cuộc tổng điều tra, các địa phương trong huyện cũng đang tập trung giải quyết những khó khăn gặp phải để việc điều tra đảm bảo đạt tiến độ và chất lượng. Chị Trần Thị Nhung, điều tra viên xã Tiến Thắng cho biết: “Trong quá trình điều tra, khó khăn lớn nhất mà các điều tra viên gặp phải là ban ngày các gia đình đi vắng, các cháu nhỏ thì đi học nên việc điều tra phải chuyển sang buổi tối. Tuy nhiên, buổi tối thời gian rất ngắn nên các điều tra viên phải cố gắng tiến hành điều tra vào mọi thời điểm khi các hộ có người ở nhà”.
Ông Linh Văn Kiên, Trưởng BCĐ tổng điều tra dân số và nhà ở xã Đồng Vương cho biết: “Do đặc thù là xã vùng cao của huyện, địa bàn rộng, dân cư sinh sống không đồng đều, xa trung tâm, địa hình nhiều đồi núi, đi lại khó khăn. Tuy nhiên với sự quan tâm chỉ đạo, tạo điều kiện của cấp trên, sự vào cuộc tích cực của cả hệ thống chính trị, sự nỗ lực cố gắng và tinh thần trách nhiệm cao của các thành viên BCĐ và đội ngũ cán bộ, điều tra viên, tiến độ tổng điều tra dân số và nhà ở của xã vẫn đảm bảo kế hoạch; đến ngày 17/4, xã đã hoàn thành điều tra hơn 80% số hộ trên địa bàn. Địa phương quyết tâm khắc phục những khó khăn có thể gặp phải trong quá trình triển khai thực hiện, phấn đấu thực hiện có chất lượng cao nhất cuộc tổng điều tra này”.
Với sự vào cuộc tích cực và quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị, tiến độ điều tra dân số và nhà ở của huyện những ngày qua đã tăng lên đáng kể. Theo BCĐ huyện, tính đến 16 giờ 30 phút ngày 18/4, toàn huyện đã điều tra được hơn 93% số hộ dân. Trong đó, 7 địa phương đã hoàn thành tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019, 11 xã hoàn thành trên 90%. Tiêu biểu là Đồng Kỳ, Phồn Xương, Tiến Thắng, Đồng Tâm, Hồng Kỳ, thị trấn Cầu Gồ, An Thượng…
Các địa phương trong huyện phấn đấu sớm hoàn thành việc điều tra tại địa bàn cơ sở, đảm bảo tiến độ và chất lượng./.
 
Văn Thư