Skip to main content

Tân Hiệp tổ chức lấy ý kiến của cử tri về việc sáp nhập thôn Trại Mới và thôn Am

Thực hiện Công văn số 2973/UBND-NC ngày 31/8/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc thực hiện Kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về sắp xếp tổng thể đơn vị hành chính cấp xã và thôn, tổ dân phố.
Sáng ngày 24/2, xã Tân Hiệp đã tổ chức bỏ phiếu lấy ý kiến của 178 đại cử tri ở 02 Trại Mới và thôn Am về việc sáp nhập. Hiện nay, thôn Trại Mới có 90 hộ với 307 nhân khẩu; Thôn Am có 88 hộ với 285 nhân khẩu.
 Đúng 7 giờ 30 phút cả 02 thôn đã khai mạc và phát phiếu cho cử tri để lấy ý kiến. Đến 11 giờ cùng ngày 02 thôn đã có 100% đại cử tri đi bầu cử. 
Qua kiểm phiếu kết quả cho thấy: Tại thôn Trại Mới có 52/90 phiếu đồng ý = 58% và 38/90 phiếu không đồng ý = 42%. Ở thôn Am có 77/88 phiếu đồng ý = 87,5% và 11/88 phiếu không đồng ý = 12,5%.
Tổng số cử tri của 02 thôn là 178 cử tri đã có 117/178 cử tri đồng ý = 65,8% và 61/178 cử tri không đồng ý = 34,2%./.
 
Chu Hoa