Skip to main content

Thường trực Huyện ủy giao ban với các ban, cơ quan khối Đảng quý I/2019

Nhằm đánh giá kết quả hoạt động quý I, triển khai nhiệm vụ quý II/2019, sáng 04/4/2019, Thường trực Huyện ủy đã tổ chức hội nghị giao ban với các ban, cơ quan khối Đảng. Đồng chí Nông Văn Tâm, Phó Bí thư thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện chủ trì hội nghị.
Quý I năm nay, hoạt động của các ban, cơ quan khối Đảng của huyện đạt nhiều kết quả tích cực. Nổi bật như: Ban Tuyên giáo làm tốt công tác tham mưu giúp BTV Huyện ủy ban hành Kế hoạch về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2019; chỉ đạo các chi, đảng bộ cơ sở, MTTQ và các đoàn thể huyện làm tốt công tác tuyên truyền, triển khai các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; đẩy mạnh tuyên truyền các sự kiện chính trị lớn của đất nước và địa phương… Ban Tổ chức tham mưu giúp BTV Huyện ủy ban hành Kế hoạch khắc phục những hạn chế, yếu kém của các chi, đảng bộ cơ sở và nhiều nghị quyết, kế hoạch, quy định, kết luận quan trọng; thực hiện tốt công tác đào tạo cán bộ… Ủy ban kiểm tra tham mưu giúp BTV Huyện ủy ban hành Kế hoạch lãnh đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát năm 2019; chỉ đạo các cấp ủy cơ sở xây dựng kế hoạch kiểm tra đối với 36 tổ chức và 47 cá nhân; giám sát đối với 26 tổ chức và 25 cá nhân… 
Ban Dân vận tham mưu kiện toàn BCĐ thực hiện Quy chế dân chủ, công tác tôn giáo huyện; tiếp tục chỉ đạo khối dân vận, MTTQ và các đoàn thể ở cơ sở thực hiện tốt Quy chế dân vận của hệ thống chính trị và Quy chế dân chủ, Bộ tiêu chí đánh giá cơ quan, chi, đảng bộ “Dân vận khéo” giai đoạn 2017-2020… Văn phòng Huyện ủy tham mưu ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ và sử dụng tài sản công ở các ban, cơ quan khối Đảng, MTTQ và các đoàn thể; thực hiện tốt công tác tham mưu, phục vụ hoạt động của Huyện ủy, Thường trực Huyện ủy, BTV Huyện ủy… Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện tham mưu kiện toàn đội ngũ giảng viên kiêm chức nhiệm kỳ 2015-2020; xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị, nghiệm vụ và lịch phân công giảng dạy cho các đồng chí giảng viên chuyên trách, giảng viên kiêm chức năm 2019; phối hợp duy trì tốt các lớp đào tạo, bồi dưỡng…
Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phó Bí thư thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện đánh giá cao kết quả mà các ban, cơ quan khối Đảng đạt được trong quý I. Đồng thời, đề nghị trong thời gian tới, các ban, cơ quan khối Đảng tiếp tục thực hiện tốt công tác tham mưu giúp cấp ủy huyện lãnh, chỉ đạo các chi, đảng bộ cơ sở quán triệt, triển khai và tổ chức thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Đảng; tham mưu giúp BTV Huyện ủy xây dựng và ban hành các văn bản phục vụ sự lãnh đạo của cấp ủy huyện…/.
 
Văn Thư