Skip to main content

UBND huyện tổ chức phiên họp thứ 36, nhiệm kỳ 2016-2021

Sáng ngày 19/4, UBND huyện Yên Thế đã tổ chức phiên họp thứ 36, nhiệm kỳ 2016 - 2021. Đồng chí Vũ Trí Hải - Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện chủ trì hội nghị, tham dự hội nghị có các thành viên UBND huyện. 
Tại phiên họp các đại biểu đã tập trung thảo luận, đóng góp ý kiến vào 3 nội dung chính gồm: Quyết định, kế hoạch, phương án phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2019 trên địa bàn huyện; Kế hoạch tổ chức hội nghị xúc tiến thương mại tiêu thụ các sản phẩm nông sản của huyện năm 2019; Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính quyền điện tử trên địa bàn huyện Yên Thế năm 2019. 
Trên cơ sở các văn bản do cơ quan thường trực xây dựng, thảo luận tại hội nghị các đại biểu đã làm rõ và bổ sung nhiều ý kiến quan trọng, cụ thể: bổ sung chi tiết các tình huống, địa điểm sung yếu, điều kiện, phương tiện và lực lượng vào phương án phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn. Chi tiết các bước, thời điểm, hướng tổ chức và lựa chọn các sản phẩm cụ thể cho hội nghị xúc tiến thương mại. Cơ sở hạ tầng, phần mềm, môi trường mạng, sự liên kết để nâng cao chính quyền điện tử, xây dựng giải pháp cụ thể về con người thực hiện...
Phát biểu chỉ đạo tại phiên họp, đồng chí Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện đề nghị các cơ quan thường trực nghiêm túc tiếp thu các ý kiến góp ý của các đại biểu, phân tích rõ thực trạng, bám sát các văn bản của cấp trên. Sớm rà soát, bổ sung chi tiết vào phương án, kế hoạch để triển khai thực hiện sát thực tế, đạt hiệu quả./.
 
Trung Hiếu