Skip to main content

UBND huyện Yên Thế tổ chức phiên họp thứ 33 khóa XXI

Sáng 11/01/2019, UBND huyện Yên Thế đã tổ chức phiên họp thứ 33 khóa XXI, nhiệm kỳ 2016 - 2021 tới các đồng chí Thường trực HĐND, thành viên UBND huyện khóa XXI; thủ trưởng các đơn vị sự nghiệp thuộc UBND huyện; Chủ tịch Ủy ban MTTQ - trưởng Ban dân vận Huyện ủy và thủ trưởng các đoàn thể huyện; Phó trưởng các Ban HĐND huyện. Đồng chí Vũ Trí Hải, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện chủ trì hội nghị.
Tại phiên họp, các đại biểu đã thảo luận, đóng góp ý kiến vào các nội dung: dự thảo Quyết định ban hành tiêu chí, cách đánh giá, xếp loại trách nhiệm người đứng đầu các cơ quan, đơn vị trực thuộc UBND huyện và Chủ tịch UBND các xã, thị trấn trong thi hành công vụ năm 2019; Quyết định về việc phân công công tác của Chủ tịch, các Phó chủ tịch và các Ủy viên UBND huyện; Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước năm 2019; Kế hoạch đảm bảo an ninh trật tự Tết Nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019… và một số nội dung quan trọng khác.
Phát biểu kết luận phiên họp, đồng chí Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện yêu cầu các phòng, ban, cơ quan chức năng chỉnh sửa, bổ sung ý kiến đóng góp của các đại biểu để hoàn thiện báo cáo; điều chỉnh thang điểm xếp loại việc thực hiện trách nhiệm của người đứng đầu cho sát với tình hình thực tế. 
Để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội đã đề ra năm 2019, đồng chí yêu cầu các cấp, các ngành từ huyện đến cơ sở tiếp tục thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao. Đẩy mạnh cải cách hành chính gắn với nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao. Trước mắt cần tập trung huy động mọi nguồn lực thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn, nhất là dịch lợn tai xanh, lở mồm long móng trên đàn trâu, bò, không để dịch bệnh lây lan và phát sinh trên diện rộng; chuẩn bị đủ lượng gà phục vụ Tết Kỷ Hợi; tăng cường kiểm soát, quản lý thị trường, phòng chống hàng giả, hàng cấm, hàng kém chất lượng để bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng của người tiêu dùng.
Thực hiện tốt công tác thăm hỏi, tặng quà cho các đối tượng chính sách, hộ nghèo nhân dịp tết Nguyên đán, đảm bảo 100% các gia đình chính sách, hộ nghèo được nhận quà tết; đặc biệt tăng cường đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm, tệ nạn xã hội, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, an toàn giao thông dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán 2019./.
 
Quang Huy