Skip to main content

Các báo cáo kết quả giám sát chuyên đề của Thường trực, các Ban HĐND huyện 6 tháng cuối năm 2016.

Ngày họp: 
Thứ hai, December 19, 2016 - 15:15
Cơ quan soạn thảo: 
Văn phòng
File: 
Loại cuộc họp: 
Đại biểu dự kỳ họp thứ 3, HĐND huyện huyện khóa XXI