Skip to main content

Phân công nhiệm vụ BTC Đại hội TDTT huyện Yên Thế

Ngày họp: 
Thứ tư, April 26, 2017 - 16:30
Cơ quan soạn thảo: 
Phòng văn hóa
Loại cuộc họp: 
BTC Đại hội TDTT huyện Yên Thế