Skip to main content

Tài liệu kỳ họp thứ 9 - HĐND huyện khóa XXI, nhiệm kỳ 2016-2021

Ngày họp: 
Thứ tư, July 11, 2018 - 17:15
Cơ quan soạn thảo: 
Văn phòng
Loại cuộc họp: 
Tài liệu kỳ họp thứ 9 - HĐND huyện khóa XXI, nhiệm kỳ 2016-2021