Skip to main content

Danh bạ điện tử huyện Yên Thế

STT Họ tên Email Điện thoại Chức vụ Phòng ban
1 Nông Thị Liên liennt_yenthe@bacgiang.gov.vn 02043 876 344 Phó trưởng phòng Thanh tra huyện
2 Nguyễn Văn Bắc bacnt_yenthe@bacgiang.gov.vn 02043 876 344 Trưởng phòng Thanh tra huyện
3 Thân Văn Bình binhtv_yenthe@bacgiang.gov.vn 02043 876 112 Trưởng phòng Phòng Tư pháp
4 Phan Văn Chung chungpv_yenthe@bacgiang.gov.vn 02043 876 112 Trưởng phòng Phòng Tư pháp
5 Trịnh Hữu Nam 02043876246 Phó trưởng phòng Phòng giáo dục NHCSXH
6 Nguyễn Xuân Phú 02043876147 Trưởng phòng Phòng giáo dục NHCSXH
7 Đỗ Huy Bảo 02043832066 Phó trưởng phòng Chi nhánh NHNN&PTNT
8 Nguyễn Thị Sâm 02043832066 Phó trưởng phòng Chi nhánh NHNN&PTNT
9 Nguyễn Mạnh Sản 02043876247 Trưởng phòng Chi nhánh NHNN&PTNT
10 Nguyễn Văn Trường tdnmnyt_sldtbxh@bacgiang.gov.vn 0987930262 Phó trưởng phòng Trường TC Nghề miền núi

Pages