Skip to main content
STT Tên dự án Chủ đầu tư Thời gian Tổng mức đầu tư( Triệu đồng) File
21 Quyết định về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành công trình: Trường Phôt thông cơ sở xã Đông Sơn, huyện Yên Thế UBND xã Đông Sơn 2018 1 675 280 000.00
22 Quyết định về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành công trình: Xây dựng hạ tầng dân cư thôn Liên Cơ, xã Đồng Tâm UBND xã Đồng Tâm 2018 234 041 000.00
23 Quyết định về việc thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện Dự án xây dựng khu dân cư thôn Cống Huyện, xã Đồng Kỳ Huyện Yên Thế 2018 0.00
24 Quyết định về việc phê duyệt chi phí tổ chức thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng dự án Khu dân cư mới thị trấn Cầu Gồ (đợt 1) UBND huyện 2018 211 641 000.00
25 Quyết định về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành công trình: Nhà văn hóa xã Tiến Thắng, huyện Yên Thế UBND xã Tiến Thắng 2018 1 842 460 000.00
26 Quyết định về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành công trình: Nhà Văn hóa thôn Đồng Quán xã Bố Hạ UBND xã Bố Hạ 2018 840 034 000.00
27 Quyết định về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành công trình: Nhà văn hóa xã Canh Nậu huyện Yên Thế Phòng NN&PTNT 2018 1 784 260 000.00
28 Quyết định về việc phê duyệt dự toán; kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Hỗ trợ phát triển sản xuất chương trình nông thôn mới năm 2017; Tổ mô hình: Tưới tiết kiệm trên cây chè thời kỳ kinh doanh Phòng NN&PTNT 2018 37 744 000.00
29 QĐ về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành công trình: Lát nền phòng học khu chính trường Tiểu học; xây tường rào trường THCS xã Đồng Tiến UBND xã Đồng Tiến 2018 109 062 000.00
30 QĐ v/v phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất để thực hiện dự án cấp điện nông thôn xã Đông Sơn UBND xã Đông Sơn 2018 39 577 700.00
31 QĐ về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành công trình: Xây dựng kênh tưới bản Dốc Đơ xã Canh Nậu, huyện Yên Thế UBND xã Canh Nậu 2018 102 128 000.00
32 QĐ v/v phê duyệt quyết toán dự án hoàn công trình: Nhà văn hóa thôn Trại Sáu xã Hồng Kỳ UBND xã Hồng Kỳ 2018 547 199 000.00
33 QĐ v/v phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành công trình: Xây dựng khu thể thao thôn Tân Sỏi xã Đồng Tâm UBND xã Đồng Tâm 2018 146 511 000.00
34 QĐ về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành công trình: Đập Hố Cọ (Hố Chuối) bản Hố Rích xã Đông Sơn UBND xã Đông Sơn 2018 939 977 000.00
35 QĐ v/v Phê duyệt đề cương xây dựng công trình: Trường PTDT Nội trú hạng mục: Nhà ở nội trú 4 phòng, sân, đường bê tông vào trường Trường DTNT huyện 2017 1 331 000 000.00
36 QĐ v/v Phê duyệt đề cương xây dựng công trình: Trường MN TT Cầu Gồ, Nhà 2 phòng họp, 2 phòng chức năng. Nhà mái che sân, hàng rào, lát sân trường UBND TT Cầu Gồ 2017 3 339 000 000.00
37 QĐ v/v Phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành công trình: Duy tu, sửa chữa tuyến đường trung tâm xã Tiến Thắng UBND xã Tiến Thắng 2017 1 134 780 000.00
38 Quyết định về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành công trình: Nhà vệ sinh trường THCS Canh Nậu huyện Yên Thế UBND xã Canh Nậu 2017 161 386 000.00
39 V/v đề nghị hỗ trợ xây dựng và thực hiện các dự án phát triển bền vững sản phẩm "Gà đồi Yên Thế" Phòng Nông nghiệp 2017 0.00
40 Quyết định về việc phê duyệt đề cương Công trình: Trường Tiểu học xã Tam Hiệp UBND xã Tam Hiệp 2017 310 000 000.00

Pages