Skip to main content
STT Tên dự án Chủ đầu tư Thời gian Tổng mức đầu tư( Triệu đồng) File
41 Quyết định về việc phê duyệt đề cương Công trình: Trường Mầm non xã Canh Nậu huyện Yên Thế UBND xã Canh Nậu 2017 3 600 000 000.00
42 Quyết định về việc phê duyệt đề cương Công trình: Trường Tiểu học xã Tiến Thắng huyện Yên Thế Hạng mục: Nhà lớp học 2 tầng 2 phòng học UBND xã Tiến Thắng 2017 150 000.00
43 Quyết định về việc phê duyệt đề cương Công trình: Trường Mầm non xã Đồng Vương huyện Yên Thế UBND xã Đồng Vương 2017 1 800 000 000.00
44 Quyết định về việc phê duyệt đề cương Công trình: Trường Tiểu học xã Tiến Thắng huyện Yên Thế Hạng mục: Nhà lớp học 2 tầng 2 phòng học Huyện Yên Thế 2017 960 000 000.00
45 Quyết định về việc thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án xây dựng khu dân cư bản Làng Dưới, xã Xuân Lương Huyện Yên Thế 2017 0.00
46 QĐ v/v phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất để thực hiện Dự án xây dựng khu dân cư mới TT Cầu Gồ, huyện Huyện Yên Thế 2017 1 079 370 000.00
47 QĐ phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công - Dự toán công trình: Trường MN TT Cầu Gồ huyện Yên Thế Ban quản lý dự án huyện Yên Thế 2017 437 910 000.00
48 QĐ phê duyệt dự toán xây dựng công trình: Gờ giảm tốc, biển báo hiệu giao thông đường Đồng Tâm đi Hồng Kỳ Phòng KT-HT 2017 7 866 000.00
49 QĐ phê duyệt dự toán xây dựng công trình: Sửa chữa cầu Hẩu, Đông Sơn, Biển cấm đỗ, cấm bán hàng cổng UBND huyện Yên Thế Phòng KT-HT 2017 40 191 000.00
50 Nhất trí cho phép Công ty cổ phần tập đoàn DaBco khảo sát, lập dự án đầu tư xây dựng Trung tâm lợn giống tại Đồng Tâm Công ty DaBaco 2017 0.00
51 QĐ v/v điều chỉnh kinh phí thực hiện dự án hỗ trợ trực tiếp cho người dân thuộc hộ nghèo ở vùng khó khăn năm 2016 theo Quyết định 102/2009/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ Huyện Yên Thế 2016 0.00
52 QĐ phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 04 bảo hiểm công trình: Cải tạo, nâng cấp Trường MN TT Cầu Gồ cũ làm trụ sở làm việc cho các đơn vị khối sự nghiệp TT Cầu Gồ 2016 0.00
53 QĐ v/v phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành công trình: Kè đá đập Đồng Tè, Tân Vân, An Thượng An Thượng 2016 55 613 000.00
54 QĐ v/v phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: Lập BC KTKT công trình: Sân bê tông, nhà để xe máy và nhà rửa xe UBND huyện Yên Thế Huyện Yên Thế 2016 6 316 000.00
55 QĐ v/v phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành công trình: Cứng hóa mương tưới và tiêu thôn Non Sáu xã An Thượng An Thượng 2016 17 132 000.00
56 QĐ v/v phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành công trình: Cứng hóa mương tưới và tiêu thôn Non Sáu xã An Thượng An Thượng 2016 17 132 000.00
57 QĐ v/v phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành công trình: Cổng, nhà để xe giáo viên, thay máy nhà chức năng trường tiểu học xã An Thượng xã An Thượng 2016 19 822 000.00
58 QĐ v/v phê duyệt giá đất cụ thể để tính bồi thường, GPMB khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện các dự án: Khu dân cư mới TT Cầu Gồ; Mở rộng Bệnh viên Đa khoa huyện Yên Thế, Khu dân cư thôn Bo Non, xã Hương Vĩ, mở rộng trường MN bản Quỳnh Lâu, Tam Tiến; Nhà v Huyện Yên Thế 2016 0.00
59 QĐ v/v phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành công trình: Nâng cao đường dân Huyện Yên Thế 2016 5 253 000.00
60 QĐ v/v phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành công trình: Cứng hóa đường GTNT thôn Yên Thượng, thôn Đền Cô, Tam Hiệp Xã Tam Hiệp 2016 50 743 000.00

Pages