Skip to main content

QĐ v/v phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất để thực hiện Dự án khu dân cư mới TT Bố Hạ, Yên Thế đợt 2

Chủ đầu tư: 
Huyện Yên Thế
Tổng mức đầu tư: 
48 751 000.00
Thời gian KC HT: 
Thứ năm, July 21, 2016
Tình trạng: 
Đã hoàn thành