Skip to main content

QĐ v/v phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành công trình: Cải tạo đường nội bộ khu trung tâm UBND huyện Yên Thế

Chủ đầu tư: 
Ban quản lý dự án
Tổng mức đầu tư: 
7 602 000.00
Thời gian KC HT: 
Thứ năm, July 21, 2016
Tình trạng: 
Đã hoàn thành