Skip to main content

QĐ v/v phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành công trình: Cải tạo, nâng cấp trụ sở UBND xã Đồng Tâm huyện Yên Thế

Chủ đầu tư: 
UBND xã Đồng Tâm
Tổng mức đầu tư: 
494 832 000.00
Thời gian KC HT: 
Thứ năm, July 19, 2018
Tình trạng: 
Đã hoàn thành