Skip to main content

QĐ v/v phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành công trình: Cứng hóa đường GTNT thôn Yên Thượng, thôn Đền Cô, Tam Hiệp

Chủ đầu tư: 
Xã Tam Hiệp
Tổng mức đầu tư: 
50 743 000.00
Thời gian KC HT: 
Thứ 3, July 26, 2016
Tình trạng: 
Đã hoàn thành