Skip to main content

QĐ v/v phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành công trình: Cứng hóa đường GTNT từ trường tiểu học đi thôn Tiếu, Đồng Lạc

Chủ đầu tư: 
xã Đồng Lạc
Tổng mức đầu tư: 
619 789 000.00
Thời gian KC HT: 
Thứ năm, July 21, 2016
Tình trạng: 
Đã hoàn thành