Skip to main content

QĐ v/v phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành công trình: Đèn đường chiếu sáng xã Tân Sỏi, hạng mục: Đèn chiếu sáng

Chủ đầu tư: 
UBND Tân Sỏi
Tổng mức đầu tư: 
34 687 000.00
Thời gian KC HT: 
Thứ năm, July 21, 2016
Tình trạng: 
Đã hoàn thành